Wijk aan zet. Kom op voor je wijk!

Op woensdag 16 maart 2022 mogen de burgers van Rotterdam twee keer stemmen, voor de gemeenteraad én je eigen wijkraad. Leden van de wijkraad gaan de wijk in om te horen wat er speelt en maken samen met bewoners, wijkorganisaties en medewerkers van de gemeente plannen voor de wijk. De wijkraad houdt in de gaten of de plannen goed worden uitgevoerd en zo krijg je via de wijkraad dus meer te zeggen over jouw wijk.

De wijkraad van Blijdorp, die in de afgelopen vier jaar vertegenwoordigd werd door Marianne de Bever, Jonathan Hoang, Fred de Jong, Elske Schreuder en Michiel Sträter, gaat in de nieuwe indeling samen met Bergpolder en Liskwartier. 

Met elkaar hebben de vijf wijkraadsleden heel wat zaken in onze wijk aangekaart en opgelost. “Maar we zijn er nog niet, er blijven altijd onderwerpen die aandacht vragen.” Zo hebben ze zich hard gemaakt voor de Blijdorpse klimaataanpak en een akkoord van het college op hun uitgebreide advies over duurzamere wijken. En ligt er een akkoord met stadsontwikkeling voor de ontwikkeling van een plan voor duurzame energietransitie in en met de wijk. De uitvoering van dit laatste akkoord gaat van start in 2022.

“Ook zamelt Blijdorp op verzoek van bewoners als een van de eerste wijken GFE in, wat best bijzonder is voor een wijk met hoogbouw. We hebben een wormenhotel helpen realiseren en vragen aandacht voor andere vormen van hergebruik met BlijdorpDeeltHet. Om afval in de wijk te verminderen zijn we aangesloten bij de strategie van Marien zwerfafval en streven naar 90% minder rivierafval in 2030 en in 2050 afvalvrije wateren in en rondom Rotterdam.” 

Groene wijk
Met meer groen door de het stimuleren van het aanleggen van geveltuinen en een actieve inzet op schoon verkeer, zoals deelauto’s en fietsen, is de luchtkwaliteit in de wijk verder verbeterd. “Onze rol is daarbij niet dat wij zelf in actie komen, maar met onze agenda hebben we de politiek zo ver gekregen dat bijvoorbeeld de fietspaden die vanuit Park Zestienhoven door Blijdorp naar Centraal Station gaan verbreed en sterk verbeterd zijn.” De samenwerking tussen groene ondernemers in het netwerk Groenweb Noord heeft bijgedragen aan meer biodiversiteit in de wijk. Zoals ook de permanente inzet om een ecologische verbinding te maken tussen de verschillende groene eilanden, van Hofbogen tot Volkstuinverenigingen en Heemraadspark. “Dit alles brengen we consequent onder de aandacht van het college. En we steunen de bewoners die hun zegje willen doen bij de gemeente via inspraakrecht.” 

Een leefbare en aantrekkelijke wijk maak je samen
De wijkraad heeft zich eveneens ingezet om minder grote festivals te laten plaatsvinden in de parken om zo de flora en fauna te sparen. “Onderhoud en ontwikkeling van het Vroesenpark en het Roel Langerakpark is van groot belang voor het gebruik van de parken, als hondenuitlaat-plek, als speel- en sportplek, maar ook als sociale ontmoetingsplek.”

“Dat sociale vinden we van groot belang; iedereen telt en we moeten samen iets van onze wijk maken.” De huiskamer in de wijk wordt goed bezocht als de maatregelen dat toelaten en ook de Kas wordt steeds meer een ontmoetingsplek met interessante activiteiten. “We blijven ook inzetten op armoedebestrijding en oplossen van eenzaamheid, zoals tijdens corona het Goedeburenbuurt plan dat door SOL met verschillende partners in Noord is uitgerold.” Jeugdwerk moet een structureler karakter krijgen en beter gekoppeld zijn aan ander welzijnswerk. Ook moet er blijvend aandacht zijn voor jongeren in de wijk.

Ideeën van bewoners stimuleren 
Verschillende bewonersinitiatieven hebben geleid tot meerdere activiteiten met kunst en cultuur: het Badkonijn, Film in het Park, Atelier op Wielen, tentoonstellingen in het Emmahuis en culturele activiteiten in het Vroesenpaviljoen. ”Maar er mag nog best meer kunst in de wijk komen!”

Ook Blijdorpnieuws is een bewonersinitiatief waar de wijkraad zich hard voor heeft gemaakt. “Wijkcommunicatie voor en door bewoners, die naar wij vernemen goed wordt ontvangen.”

Veilig, schoon en heel
De wijkraad zou graag zien dat de komende jaren hun inspanningen voor verkeersveiligheid voor kinderen, gezinnen, fietsers en wandelaars vruchten af gaat werpen in de zin van autovrije straten of dagen zoals een ‘vakantiestraat’ of bij een ‘buitenspeeldag’. Een aantal cruciale problemen zijn of worden aangepakt: Kruising Walenburgerweg en Schieweg en oversteekplaats Gordelweg bij de Blijbergschool. “Samen met de Gemeente willen we het verkeer dat niet in Rotterdam hoeft te zijn buiten de stad houden. De straten niet alleen schoon en heel, maar ook mooie straten met gelukkige bewoners.”

“We hebben eveneens een mediërende rol, zoals bijvoorbeeld tussen vier gebruikers van een gebied aan de Kanaalweg, om tot een oplossing te komen voor lang spelende problemen.

“Er zijn nog zoveel mogelijkheden tot verbetering in onze wijk en de bewoners hebben ideeën. Dus is het broodnodig dat vertegenwoordigers uit de wijk opstaan en zich kandidaat stellen voor de Wijkraad. Het is een uitdagende functie; als volksvertegenwoordiger sta je continu ‘aan’. Ook als je de krant leest of op Twitter of Facebook zit: Hé zo doen ze dat in Amsterdam, kan dat hier ook? Als mensen interesse hebben en meer willen weten over wat het precies inhoudt en wat je kunt verwachten, mogen ze ons natuurlijk altijd bellen of mailen.”

f.dejong@wijkraadrotterdam.nl
jonathanhoang1@hotmail.com
michielstrater@gmail.com
ma.bevervaneck@gmail.com

Iedere Rotterdammer vanaf 16 jaar kan zich kandidaat stellen voor de wijkraad. Politieke ervaring of lidmaatschap van een politieke partij is niet nodig, maar mag wel.

Ziet u wat uw wijk nodig heeft en praat u graag met andere wijkbewoners? Vindt u het leuk om ideeën op te halen? En weet u mensen samen te brengen om dingen voor elkaar te krijgen? Dan bent u zeker geschikt voor de wijkraad!

Van 3 januari tot 17 januari kunt u zich verkiesbaar stellen. 
Voor meer informatie: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/wijkraden/