Geschiedenis & herbestemming


Op 1 oktober 1908 werd de Hofpleinlijn in gebruik genomen als onderdeel van de eerste elektrische spoorlijn van Nederland. De Hofpleinlijn liep van Rotterdam Hofplein naar Scheveningen. Van 2006-tot 16 augustus 2010 reed RandstadRail over het viaduct.

Voor meer achtergrondinformatie over de geschiedenis

De belastbaarheid van het dak is niet overal gelijk. In deze Plattegrond kan je de draagkracht van het dak zien. Momenteel wordt er een oude treinstel gerestaureerd met de bedoeling deze terug te plaatsen bovenop de Hofbogen. De belastbaarheid van het dak is niet overal gelijk. Hierdoor is niet elke locatie op de Hofbogen geschikt om dit treinstel permanent te kunnen dragen.
In deze Plattegrond kan je de draagkracht van het dak zien.

Herbestemming

In 2006 kochten woningcorporaties Vestia en Havensteder (samen Hofbogen BV) de boogruimten onder het verwaarloosde spoorviaduct. Het doel van de aankoop was om het viaduct in oude glorie te herstellen en daarmee actief bij te dragen aan de kwaliteit van de omliggende woonwijken. In 2010 startten zij met de restauratie van het viaduct. Dichte bogen werden open gemaakt en kregen nieuwe transparante puien. De bogen zijn vervolgens verhuurd aan Rotterdamse ondernemers, vooral binnen de ambachtelijke maakindustrie. Het dak van Station Hofplein werd ingericht als openbaar stadspark. Het oorspronkelijke doel van de corporaties is bereikt en daarom is de Hofbogen nu verkocht.

Dudok Groep – gemeente

Vanaf  2 februari 2019 is de Dudok Groep de eigenaar van de Hofbogen. Het Hofpleinviaduct is als 1 gebouw gekocht. De boogjes worden aan ondernemers verhuurd.

Hun toekomst perspectief van 12-04-2019 verdeelt de Hofbogen in 6 verschillende zones zie rapport van de Dudok Groep De Hofbogen verbindt (12 april 2019)

Sinds de verkoop aan Dudok Groep heeft de gemeente het recht van opstal voor het grootste deel van het dak om daar een groen dak te realiseren en te beheren. De gemeente wil (als opstalhouder) in samenwerking met Dudok Groep komen tot een ontwerp voor het dak waar naast vergroening ook  recreatie en verblijf mogelijk is. Op het Plattegrond Opstalrecht Hofbogen zie je waar de 3 commerciële plekken op het dak gesitueerd zijn .