Krachtwijk Bergpolder

Bergpolder is een Krachtwijk
Bergpolder is een van de veertig Krachtwijken die door minister Vogelaar zijn aangewezen. Dat betekent dat er de komende jaren extra geld beschikbaar is gesteld om knelpunten in de wijk op te lossen en projecten uit te voeren die het wonen en werken in Bergpolder aantrekkelijker maken.

Achtergrond van de Krachtwijken
Bij het aantreden van het kabinet-Balkenende IV werd als een van de speerpunten van het beleid ingezet op de aanpak van de zogenaamde achterstandswijken. De problemen waar bewoners van deze wijken mee te maken hebben op het gebied van wonen, werken, veiligheid en integratie wilde men gaan oplossen door langdurige inspanningen van rijk, gemeenten en woningcorporaties waarvoor veel geld beschikbaar zou worden gesteld. Er werd een speciale minister van wonen, wijken en integratie benoemd die, in samenwerking met alle betrokken partijen, dit beleid vorm moest bedenken en ervoor zorgen dat dit zou worden uitgevoerd. Het doel, achterstandswijken worden prachtwijken, zou in acht a tien jaar gerealiseerd moeten zijn.

Samen met 39 andere wijken in Nederland is Bergpolder aangewezen als Krachtwijk, ook wel Vogelaarwijken genoemd naar de verantwoordelijke minister. Om te bepalen welke wijken dit etiket kregen opgeplakt is gekeken naar kenmerken op het gebied van o.a. gemiddeld inkomen, bevolkingssamenstelling, woningvoorraad, woonomgeving en milieu. Dit betekent dat de (Deel-)gemeente jaarlijks een flinke zak met geld krijgt, waarvoor zij wijkactieplannen kan opzetten en uitvoeren. Voorwaarde is wel dat in deze plannen de thema’s die de minister heeft benoemd (wonen, werken, leren en opgroeien, integratie en veiligheid) terugkomen. Ook moeten deze actieplannen extra zijn, dus bovenop de plannen die de gemeente al had en moeten bewoners betrokken worden bij goedkeuring van de plannen.

Een bijzonder element in het beleid dat de minister heeft opgezet is dat er apart geld beschikbaar is voor bewonersinitiatieven, in totaal 10 miljoen euro per jaar voor alle wijken samen. Voor dit geld kunnen ideeën van bewoners zelf om hun straat of buurt op te knappen worden uitgevoerd.

Voor Bergpolder betekent dit dat er jaarlijks bijna een ton (96.000 euro) beschikbaar is om dingen te realiseren die de bewoners zelf aandragen, omdat ze die zelf leuk en belangrijk vinden.