Park Groene T Tak van Poortvlietstraat

De Groene T is het park gelegen tussen de Tak van Poortvlietstraat en De Savornin Lohmanlaan. Dit is het enige stuk groen in de versteende wijk Bergpolder in Rotterdam.

Stichting De Groene T van Noord is opgericht door bewoners om De Groene T en haar omgeving groenmooischoon en veilig te houden. Op die manier kunnen alle bewoners aan het park plezierig wonen en kan iedereen optimaal gebruik maken van het park.

De Groene T voor omwonenden

De stichting vindt de wensen en behoeften van de directe omwonenden belangrijk. Daarom is er een klankbord opgericht met bewoners die aan het park wonen. Meer dan 50 bewoners zijn aangesloten bij het klankbord. In een onderzoek is terug te lezen waar de bewoners voor staan.

Vrienden van De Groene T

Niet alleen bewoners, ook anderen kunnen zich aansluiten. Ieder die stichting De Groene T van Noord een warm hart toedraagt kan zich aansluiten bij Vrienden van De Groene T.

Samenwerken

Stichting de Groene T van Noord wil samen met bewoners en andere partijen het park groen, mooi, schoon en veilig houden, door verbindingen te leggen tussen de bewoners en organisaties die initiatieven willen ontplooien in De Groene T. Lees hoe je kunt samenwerken met Stichting De Groene T van Noord.

Contact

Bezoek de website van Stichting De Groene T:
www.degroeneT.nl
of neem contact op via e-mail:
info@degroeneT.nl