Kinderzorgcentrum CityKids (Heilige Familiekerk)

Buurtcentrum ’t Lispunt is opgeheven. Het gebouw van de Heilige Familiekerk en de pastorie krijgen door een verbouwing in 2016 zijn oorspronkelijke vorm terug en wordt een kinderzorgcentrum.

De zorginstelling CityKids gaat in de sinds 2008 leegstaande kerk zieke kinderen en kinderen met ontwikkelingsstoornissen of verstandelijke beperkingen opvangen en behandelen en richt er ook een multidisciplinair gezondheidscentrum in voor chronisch zieke kinderen en hun familie. Voor poliklinische zorg en dagbehandeling kunnen gezinnen straks naar de kinderarts, logopedist en andere zorgverleners in de voormalige katholieke kerk aan de Nootdorpstraat.

Stichting Behoud van de Heilige Familiekerk zal de kerk (inclusief de Pastorie woning) volledig duurzaam restaureren en herinrichten zodat de Familiekerk ook voor de komende generaties behouden blijft. De schatting is dat de verbouwing een klein jaar zal duren. Daarna kan de kerk haar hernieuwde sociaal maatschappelijke rol als ‘Familiehuis’ gaan vervullen. Op de website van Stichting Behoud van de Familiekerk (http://www.defamiliekerk.nl/) informeren we u over de verbouwing en restauratie.