Adressen en Links

Belangrijke telefoonnummers
112 (gratis) Politie alarm nummer levensbedreigende situaties
Tel 0900 – 8844 (lokaal tarief) géén spoed, wél Politie, vragen en problemen
Tel 0900 – 1844 voor doven en slechthorenden
Tel 14010 schoon, Heel en Veilig klachtentelefoon buitenruimte
Tel 14010 grofvuil, ongedierte
Tel 010 473 33 33 milieudienst Rijnmond (stank, lawaai)Wijkagenten en buurtadvocaat

Mijn naam is Henriëtte van Wengerden. Sinds 2000 ben ik werkzaam bij de politie Rotterdam-Rijnmond en sinds 2008 als wijkagent van Blijdorp-Zuid.
Als wijkagent hoor ik graag van u, als er zaken zijn die u opvallen of die verbeterd kunnen worden.
Mede door uw oplettendheid en informatie, kunnen we de veiligheid en leefbaarheid in de wijk waarborgen.

Hallo, ik ben Menno Tibout en per 1 januari 2016 uw wijkagent van Blijdorp Noord en de Blijdorpsepolder (inclusief Roel Langerakpark.)
Hiervoor ben ik 23 jaar lang de wijkagent geweest van Oud Crooswijk.
Als het goed is zult u mij regelmatig op de fiets in mijn mooie nieuwe wijk zien rijden.
Ik ben te bereiken via het telefoonnummer 0900-8844.

Mr. Julius von Bóné is advocaat in Rotterdam en is de Buurtadvocaat in Blijdorp.
Elke dinsdag van 16:30 uur tot 19:30 uur houdt hij spreekuur in de Wijkwinkel van Bewonersorganisatie Blijdorp.
Dit spreekuur is gratis en bedoeld voor de bewoners van Blijdorp.
U kunt met allerhande zaken terecht voor advies.
U moet uw legitimatie bewijs meenemen en de papieren die betrekking hebben op uw zaak. U kunt uw vragen ook e-mailen naar: buurtadvocaat@outlook.com.Diverse weblinks

Politie mijn buurt
Rotterdam Noord
Rotterdam vraagwijzer
Wilskracht Werkt
Provenierswijk
Liskwartier
CVD
Cineac Noord
Diergaarde Blijdorp
Dierenasiel Rijnmond