De stad staat nooit stil

Overzicht van de kop van Zuid en de Erasmusbrug, gezien vanuit het zuiden, 1996.

 

Al meer dan 80 jaar, vanaf de wederopbouw na de oorlog tot aan vandaag, heeft de Bebouwingscommissie invloed op de ontwikkeling van Rotterdam. De afwegingen die de commissie heeft gemaakt hebben de stad mede gevormd. Daarom is speciaal voor het 80-jarig bestaan het jubileumboek De stad staat nooit stil uitgebracht waarin de actualiteit, geschiedenis en werking van de commissie worden belicht.

Het is vier maanden na het vernietigende Duitse bombardement als een nieuwe ambtelijke commissie van de gemeente Rotterdam voor de eerste keer bijeenkomt. De oprichting doet vermoeden dat er een directe relatie is met de ontstane crisissituatie. Toch is de Bebouwingscommissie geen crisiscommissie, ze heeft geen bijzonder mandaat met betrekking tot de wederopbouw. 

De taak is van de nieuwe commissie is wel meteen duidelijk: ze beoordeelt bouwplannen aan regels en voorschriften. Verschillende afdelingen van de toenmalige Gemeentelijke Technische Dienst zijn daarbij betrokken. De commissieleden nemen een beslissing over de ingediende plannen: goedkeuren, al of niet vergezeld van de opdracht enige aanpassingen te doen, of afwijzen. Formeel zijn de besluiten adviezen aan het college van burgemeester en wethouders. Dat is volgens de wet het bevoegd gezag op gemeentelijk niveau voor het afgeven van bouwvergunningen. 

Maar weinig Rotterdammers zullen ooit van dit ‘instituut’ gehoord hebben. Dat is begrijpelijk omdat het een interne ambtelijke commissie betreft die in vertrouwelijkheid beraadslaagt. Dit jubileumjaar vormt echter een uitstekende aanleiding om met dit boekje in de schijnwerpers te treden. “Wie het geluk heeft door de notulen te mogen grasduinen – in totaal gaat het inmiddels om circa 52.000 pagina’s, – krijgt een ongemeen boeiend perspectief op de ontwikkeling van het naoorlogse Rotterdam. Van de eerste plannen voor het kaalgeslagen centrum, naar de bouw van de nieuwe buitenwijken, tot de recente verdichting van de stad. 

Ontdek het verhaal van de Rotterdamse Bebouwingscommissie zelf via www.destadstaatnooitstil.nl 
Hier kunt u ook het boek downloaden en de podcasts beluisteren.