Vrede door contact

Palestijnse jongeren tijdens een van de protesten in het kader van de Mars van de terugkeer

De werkgroep wereldwinkel van de Protestantse Kerk Bergsingelkerk en BMVier vraagt aandacht voor het nog altijd slepende Israëlisch-Palestijns conflict in het Midden-Oosten. 

De geschiedenis in een notendop
Een Joods-Oostenrijkse activist zag een eigen Joodse staat als oplossing voor de moeilijke positie van Joden in Europa. Die staat moest verrijzen in Palestina. Na de Eerste Wereldoorlog kregen de Britten het gezag over Palestina. Onder de vleugels van de Britten vestigden steeds meer Joden zich in Palestina. Dat leidde tot verzet onder de Palestijnen, en uiteindelijk tot een opstand.

In 1947 kwamen de Verenigde Naties tot een plan voor de verdeling van Palestina. De Joden accepteerden dit plan, de Palestijnen niet. Omringende Arabische landen vielen Palestina binnen, maar na deze strijd kreeg Israël een groter gebied onder controle dan hen in het VN-verdelingsplan was toebedeeld. Daarna volgden nog enkele oorlogen. Nadat de Britten zich op 15 mei 1948 officieel terugtrokken, riep Israël zichzelf uit tot onafhankelijke staat. De Israëliërs noemen deze oorlog de onafhankelijkheidsoorlog. De Palestijnen noemen diezelfde oorlog Nakba, wat ‘ramp’ betekent.

Het is inmiddels 75 jaar na de intocht van de Zionisten in Palestina en de daarmee gepaard gaande verdrijving van de Palestijnen. De Oslo-akkoorden hebben weinig tot geen resultaat opgeleverd. Hoewel beide partijen elkaar hierin voor het eerst erkenden en Israël toezegde zich uit delen van de Palestijnse gebieden terug te trekken en de zeggenschap aan de Palestijnen over te laten. De Palestijnen zouden afstand doen van geweld en terreur. Helaas is ook nu nog bijna het gehele land overgenomen door de staat Israël. Met de huidige regering is er bovendien een somber perspectief. 

Ondanks deze mistroostigheid zijn er initiatieven van verbroedering. Ed Dumrese van de stichting Nederlandse Vrienden van Neve Shalom/ Wathat al Salam vertelt het verhaal van de in vrede levende dorpsgemeenschap van Israëliërs en Palestijnen waar o.a. een tweetalige basisschool is. En hoe deze gemeenschap een weg zoekt om samen te leven.

Het gesprek tijdens deze bijeenkomst in de Berksingelkerk gaat over de vraag: Kunnen wij iets doen voor de Palestijnen in verdrukking en de Israëliërs die een andere samenleving met meer democratie nastreven? 

De bijeenkomst wordt geleid door Otto Kroesen, emeritus predikant en emeritus studentenbegeleider aan de TU Delft.

De Palestijnse muzikant Mouafac al Jamal is een groot vertolker van Klassieke Arabische muziek en populaire Palestijnse muziek. Hij bespeelt de ud (Arabische luit) en neemt u met deze muziek mee naar zijn land.

Zondag 1 oktober, vanaf 10.00 uur kerkdienst, vanaf 11.45 uur gesprek, Bergsingelkerk, Bergsingel 150 Rotterdam