30 km in Rodenrijselaan en Rodenrijsestraat 

Rodenrijsestraat richting de Gordelweg / foto Frank Zwinkels

Binnenkort beginnen werkzaamheden in de Rodenrijsestraat en Rodenrijselaan om de veiligheid in het verkeer te verbeteren.

Uit onderzoek is gebleken dat de route van de Gordelweg tot de Bergweg door de Rodenrijsestraat en Rodenrijselaan, door omwonenden is aangewezen als één van de onveilige straten en routes van Rotterdam Noord. Dit wil de gemeente verbeteren. Er staan daarbij twee doelen centraal: het verbeteren van de verkeersveiligheid en de hoeveelheid motorvoertuigen verlagen.  

Op 11 mei vond er een bewonersavond plaats om de geplande maatregelen met omwonenden te bespreken. Ook de eerder geuite zorgen rondom de geplande drempels en de gedeeltelijke afsluiting bij de Bergselaan werden besproken. 

Naar aanleiding van de bewonersavonden is onderzoek gedaan naar de kans op schade door de drempels op omliggende panden. Uit dit onderzoek is gebleken dat de kans op schade aan panden minder dan 0,1% is. Het onderzoeksrapport is te vinden op mijn.rotterdam.nl.

Blijvende zorgen rondom de drempels en de afsluiting zijn gedeeld met de wethouder van Mobiliteit. Met deze input van bewoners is besloten dat de volgende maatregelen worden genomen:   

  • 30 km/uur in Rodenrijselaan en Rodenrijsestraat
  • bebording
  • streetprint: bedrukkingen op straat
  • 50 km/uur drempels; deze drempels zijn lager dan de welbekende 30 km/uur drempels
  • gedeeltelijke afsluiting ter hoogte van de Bergselaan, ook wel ‘de knip’ genoemd. Gemotoriseerde voertuigen kunnen daardoor niet meer vanaf de Rodenrijselaan en de Bergselaan Zuid richting de Rodenrijsestraat.

Op mijn.rotterdam.nl is een voorbeeld te vinden van een vergelijkbare 50 km/uur drempel. Voor de plaatsing van de drempels wordt een bouwkundige opname gedaan. Er wordt contact opgenomen met de betreffende bewoners hierover. Na de aanleg van de drempel worden er nogmaals trillingsmetingen gedaan.  

Hoe gaat de gemeente monitoren? 
De gemeente monitort alle maatregelen die genomen worden op verkeersveiligheid, hoeveelheid voertuigen en eventuele effecten op het verkeer. Dit doen we door middel van enquêtes, verkeerstellingen en radars (snelheid meten).  

Wanneer? 
In september en oktober vinden de werkzaamheden plaats. Zodra er meer bekend is over de exacte planning, worden bewoners in de omliggende straten geïnformeerd.

Heeft u vragen?  
Op de website mijn.rotterdam.nl zijn de meest gestelde vragen te vinden. Ook is daar meer informatie over het drempelonderzoek en het ontwerp te vinden. 

Heeft u aanvullende vragen? Neem contact met de gemeente door een e-mail te sturen naar rmaliskwartierso@rotterdam.nl met het onderwerp ‘Werkzaamheden Rodenrijselaan en -straat’.  

Het ontwerp van de verkeersplannen is ook te zien in de wijkhub van Blijdorp, Bergpolder en Liskwartier op Sint-Agathastraat 56.