Protestbrunch op Walenburgerweg

Veilig fietsen van de Bergweg naar Rotterdam Centraal en naar 10 scholen in de buurt zou een recht moeten zijn. Gebruikers van de Walenburgerweg constateren dat Rotterdam bij de herinrichting van de Walenburgerweg hier weer een 50km weg van wil maken. Rotterdam legt hiermee de motie veilige straten én de motie van de Tweede Kamer naast zich neer. 

De bewoners en gebruikers verzoeken Rotterdam om van de vernieuwde Walenburgerweg een fietsstraat te maken waar auto’s te gast zijn. Met een maximumsnelheid van 30km en een inrichting van de straat die daarbij past. Driekwart van de dodelijke verkeersslachtoffers in Rotterdam valt op 50-kilometerwegen binnen de bebouwde kom. Ze zijn er klaar mee. Op 27 oktober overhandigen zij de petitie met ruim 900 ondertekenaars aan Wethouder Bokhove. Op 31 oktober organiseren de Walenburgerweggers ter hoogte van nr. 71 een protestbrunch.

“Hoe is het mogelijk dat Rotterdam kiest voor smalle fietsstroken in combinatie met 50 km snelheid, terwijl het nationale instituut voor wetenschappelijk verkeersveiligheidsonderzoek het scheiden van kwetsbaar verkeer en lagere snelheden in binnensteden als topprioriteit benoemt? Ook de Verenigde Naties, de Tweede Kamer, de ANWB en zelfs de Rotterdamse gemeenteraadsleden delen dit standpunt! Al deze partijen streven naar halvering van het aantal verkeersslachtoffers per 2030.

Juridisch mag Rotterdam deze plannen misschien nog net uitvoeren maar met dit plan negeert Rotterdam de tienduizenden verkeersslachtoffers en de honderden verkeersdoden in Nederland. “