Michaelkerk

Toren Michaelkerk / foto Jacqueline de Vries

Trots meldt de Michaelkerk dat het ook dit jaar weer gelukt is om drie kerstspelen te kunnen opvoeren. Alle bewoners van Blijdorp zijn van harte welkom om op 17 december om 17 uur het traditionele Oberufer Kerstspel bij te wonen. Dan kunnen ze tegelijk ook een kijkje nemen in het bijzonder kerkgebouw op de hoek van de Boisotstraat en de Lumeystraat. Dat daar een beetje verstopt staat achter twee supermarkten. 

De Michaëlkerk is een modern gemeentelijk monument uit 1966 met een organische architectuur. 
Die monumentenstatus heeft het gebouw niet voor niets, de bijzondere vormgeving en het (bijna compleet) ontbreken 45 of 90 graden hoeken maakt het een bijzonder gebouw. En de Rotterdamse elementen: in de betonnen vloer zijn keien uit de Maas verwerkt en het altaarblad is gemaakt van een dukdalf van 8 meter. 

De Michaelkerk is een kerk van de Christengemeenschap. Er zijn 3 geestelijken: Hilde Cauwenbergh, Ignaz Stegeman en Karel-Jan Tolsma. “Het opvoeren van de 3 Kerstspelen is een traditie in de Christengemeenschap. Het is een bijzondere manier om naar de kersttijd toe te leven”, legt Karel-Jan Tolsma uit. “Op 9 december wordt het paradijsspel opgevoerd, dat gaat over Adam en Eva en hun tocht uit het paradijs. Het Herdersspel, dat opgevoerd wordt op 17 december, maakt deel uit van de z.g. Oberufer Weihnachtspielen die helemaal teruggaan tot de Middeleeuwen. En op 7 januari volgt het Driekoningenspel.”

Meditatieve spiritualiteit van de Christengemeenschap
Karel-Jan Tolsma: “De Christengemeenschap is een zelfstandig kerkgenootschap; niet Rooms Katholiek en niet protestant. De Christengemeenschap ontstond in Zwitserland, werd groter in Duitsland en is daarna uitgebreid naar Nederland, Engeland en de Verenigde Staten. Inmiddels zijn er gemeenten op alle continenten. Het begon in 1922 met jonge theologiestudenten die vernieuwing in het christelijk geloof zochten en deze vonden in de antroposofie van Rudolf Steiner. Hij heeft een grote rol gespeeld bij het ontstaan van deze gemeenschap. Dit jaar is dat precies 100 jaar geleden en wereldwijd wordt dit gevierd door terug te kijken. Maar ook wordt de vraag ‘hoe gaat het verder?’ gesteld.” Karel-Jan vertelt: “De Rotterdamse gemeenschap bestaat uit ruim 180 leden en belangstellenden. Zij vervullen vrijwel alle taken in het gemeenteleven als vrijwilliger. Door de jaren heen is het ledenaantal stabiel, wel stijgt de gemiddelde leeftijd. We organiseren dan ook regelmatig seniorenochtenden voor 70-plussers. Naast religieuze voeding is daar ook gelegenheid om te spreken over de betekenis van het oud zijn in deze tijd.”

Kerk met een regionale functie 
De Christengemeenschap Rotterdam is de gemeenschap voor alle leden en belangstellenden uit Zuid-Holland en aanpalende provincies. Ze is daarmee geen echte wijkgemeente, maar een kerk met een regionale functie. “Bij het zoeken naar een nieuw te bouwen kerk,” vertelt Karel Jan Tolsma verder, “werd er destijds vooral gezocht naar een centrale plek in Rotterdam, dicht bij het openbaar vervoer. Geen heel specifieke keus voor de wijk Blijdorp dus. Er komen mensen naar de Michaelkerk van Breda tot Gouda, van Maassluis tot van de Zuid Hollandse eilanden en natuurlijk ook veel Rotterdammers, maar slechts een handje vol dus uit Blijdorp zelf.”

Wat betreft de relatie met de buurt somt Karel-Jan Tolsma op: “Op de open monumentendag en op andere open dagen stappen bewoners uit de wijk graag binnen om eens een kijkje te nemen. Verder is er een buurman uit de Lumeystraat die saxofoon speelt in de toren van de kerk en er woont er een jong stel in de toren.” 

Verbouwing 
De betonnen balustrade van het parkeerdek is in het ontwerp aangepast aan de organische architectuur van de kerk. “Dat is natuurlijk heel bijzonder.”

En niet alleen de supermarkten verbouwen om uit te breiden, ook de Michaëlkerk heeft grond bijgekocht en breidt uit: een kapel voor kleinere bijeenkomsten en een mindervalide-toegang en toilet. Die waren er nog niet en worden al heel lang gewenst. 

“De grootste wijkfunctie”, lacht Karel Jan ter afsluiting van zijn betoog, “is dat leerlingen van de scholen uit de omgeving op onze stoep hun bij Dirk en AH gekochte eten opeten, ook de bouwvakkers doen dat in deze tijd. En vergeet de uitnodiging voor het Kerstspel niet!”