Kandidaten wijkraad Bergpolder – Blijdorp – Liskwartier

foto: Eric Vecken

Op woensdag 16 maart gaan we in Nederland naar de stembus, in Rotterdam stemmen we niet alleen voor de gemeenteraad maar kiezen we ook voor 39 nieuw te vormen wijkraden. Graag stellen we hier de kandidaten voor Bergpolder – Blijdorp – Liskwartier aan u voor.

 1. Annika Schippers

Ik ben Annika Schippers, geboren in Rotterdam en via verschillende wijken nu drie jaar woonachtig in Blijdorp. Mijn favoriete plek in de wijk is het speeltuintje op de hoek van de Statensingel, grenzend aan de Schepenstraat. Een plekje in het groen waar mijn bijna 2-jarige dochter zich lekker vermaakt.

Ik zet mij de komende 4 jaren graag in voor zowel de bewoners van Bergpolder, Blijdorp als Liskwartier. Belangrijke thema’s zijn voor mij onder andere: het verminderen van (zwerf)afval, het tegengaan van straatintimidatie, het aanpakken van graffiti vandalisme, het verbeteren van de verkeersveiligheid en de verkeerscirculatie in de wijken, meer buitenspeel- en buitensportvoorzieningen voor kinderen en volwassenen, meer (of eigenlijk voldoende) scooter- en fiets-parkeerplekken en de strijd tegen eenzaamheid onder alle bevolkingsgroepen.

Ik ga graag in gesprek met bewoners in alle drie de wijken over deze en andere onderwerpen. Mijn slogan in de campagne is: Met elkaar en voor elkaar!

 1. Jaap Brantenaar

Ik –  Jaap Brantenaar – ben een niet onbekende Rotterdammer en bekende ondernemer. Een gedreven bestuurder (o.m. voormalig voorzitter Koninklijk Horeca Nederland), die onafhankelijk is en niet gelinkt is aan politieke partijen en -agenda’s. Ik heb belangrijke contacten binnen de gemeente. Ik ken de gemeente en de gemeente kent mij,

Ik ben een geboren en getogen Rotterdammer en ken groot Rotterdam als mijn broekzak. Ik woon sinds 2020 in het Liskwartier. Ik stop nu veel tijd in het ontdekken wat er precies in Liskwartier, Blijdorp en Bospolder leeft.

Ik wil doelen bereiken die de bewoners en ondernemers in deze buurt belangrijk vinden. Dat kan gaan over vele onderwerpen. Zoals veiligheid op straat, criminaliteit, verkeersoverlast, parkeerproblemen, drugsoverlast, zwerfvuil, onderhoud aan stoepen en straten, burenoverlast en handhaving, maar ook meer groen. In alle onbescheidenheid heb ik bewezen dat ik een realistische blik heb en in ingewikkelde situaties kan samenwerken om zaken voor elkaar te krijgen.

 1. Lideke Detmers

Luistervaardig, Inclusief, Doortastend, Empatisch, Kunstzinnig Enthousiast

Groen, voor biodiversiteit en duurzaamheid door het poten van (pluk)fruitbomen en onderhoudsvrije planten en bloemen in parken, perken en boomspiegels, met een gespreide bloeitijd die bijen, vlinders en andere insecten aantrekken. Door het groen beter op elkaar aan te sluiten met oog voor wandel-, en fietsroutes. 

Schoon, heel en (verkeers)veilig, met aandacht voor parkeerdruk van fiets en auto en aanpak zwerf- en weesfietsen. Snelheids- en geluidsoverlast verminderen en verbeteren van luchtkwaliteit. Aanpak naastplaatsingen, zwerfaval, ongediertebestrijding, diefstal, vandalisme en overlast.

Stop de verkamering, door het tegengaan van het opkopen van huizen door pandjesbazen.

Een sociale en inclusieve wijk, met aandacht voor een kindvriendelijke wijk, jongeren, ouderen, armoede en sport & spel.

Een creatief en ondernemende wijk, met stimulans voor lokaal sociaal ondernemerschap.

#Pakthetgroenaan

#KiesLideke

 1. Ryan Vos

Mijn naam is Ryan Vos, ik ben 25 jaar oud en woon aan de Schieweg. Als kandidaat wijkraadslid sta ik op plek 4 van de lijst voor BBL. Ik werk als politiek medewerker voor de PvdA in het stadhuis. En ben kandidaat gemeenteraadslid voor de PvdA.

Vanaf mijn huis in Blijdorp ben ik zo in het centrum. En dat vanuit een zeer groene wijk. Verder vergroenen, bijvoorbeeld met bewonersinitiatieven zoals het tegelwippen, vind ik dan ook belangrijk. De verkeersaders door onze wijken: Statenweg, Schieweg en de A20 in onze achtertuin, leggen een gigantische druk op de wijk. Als wijkraad zou ik graag met bewoners, organisaties en het stadsbestuur kijken hoe we deze druk in de wijk kunnen verminderen. Het is tijd dat de mens weer centraal komt te staan en niet de auto.

Als tiener voetbalde ik fanatiek. Het leerde mij wel wat doorzettingsvermogen en hard werken is. Deze eigenschappen wil ik meenemen als wijkraadslid, want politiek is topsport.  

 1. Koen Istha

Mijn naam is Koen Istha en ik ben kandidaat namens de PvdA. Ik woon nu acht jaar in het Liskwartier en woonde daarvoor vijf jaar in Bergpolder. De afgelopen vier jaar was ik al wijkraadslid in het Liskwartier. 

Speerpunten

Mijn speerpunt was verkeersveiligheid en ik heb daar de nodige politieke aandacht en verbeteringen op straat voor weten te krijgen. Ook heb ik mij ingezet voor verschillende initiatieven met bewoners om de wijk prettiger en leefbaarder te maken.

 1. Marianne de Bever-van Eck

Ik ben een iemand die vasthoudend is, en heb zo de afgelopen jaren met de wijkraad een mooie woon- en leefomgeving in Blijdorp voor elkaar gekregen. Met o.a. goeie afspraken over leuke maar kleinere feestjes in het Vroesenpark, onze parel en achtertuin van de bewoners. 

Ik zat in de Deelgemeente, Gebiedscommissie en de laatste jaren in het experiment Wijkraad Blijdorp en Blijdorpsepolder. Ik ben vanuit de VVD een volksvertegenwoordiger in hart en nieren. Ik heb er een groot netwerk en houd van samenwerken met bewoners. Hun belang is mijn sturing.

Ik geef deze kennis graag door aan de BBL. Eigen verantwoording van bewoners en ondernemers staat bij mij hoog in het vaandel, evenals groen, een plek voor starters met zelfbewoning van de mooie woningen, ook voor jonge gezinnen.

Ik heb een lange adem om samen met bewoners zaken voor elkaar te krijgen en wil dat vasthouden: wijken schoon, heel en veilig!

 1. Job Rood

Ik ben Job, een ouder en opleider van wiskundeleraren. In mijn vrije tijd verhalenverteller en volleyballer. Kind van een bakker uit Noord-Holland. Begonnen op het VMBO en uiteindelijk via HAVO, HBO naar de Universiteit gegaan om psychologie en wiskunde te studeren. Na de studie naar Rotterdam gekomen om les te geven op het HBO. Ik probeer naast mijn werk in contact te blijven staan met de jongeren, bijvoorbeeld via het Rotterdamse Douwers project en bijlessen.   

Ik woon nu 5 jaar in het Bergpolder, daarvoor ten zuiden van de Maas. Ik ben D66-lid, ik geloof echt in kansen creëren voor iedereen, het sociaalliberale gedachtegoed.

Ik vind deze prachtige wijk(en) prachtig en schoonhouden, groen, ruimte voor iedereen en in verbinding met elkaar komen de belangrijkste thema’s voor onze wijk. 

 1. Pepijn van Eerten

Ik heb geen speciaal plekje, want ik vind het zowel heerlijk om een wandeling langs de Statensingel als door het Vroesenpark te maken, maar ik geniet ook enorm van de verschillende cafés die de wijk heeft.

Ik ga voor veiligheid (minder overlast van bijvoorbeeld hangjongeren); modernisering (thuis/hybride werken is de norm en hiervoor moet de wijk onder andere glasvezel krijgen); groen (mooiere en schonere parken die voor iedereen toegankelijk zijn).

Samenwerken in de stad vind ik belangrijk omdat we simpel gezegd anders niks voor elkaar gaan krijgen.

 1. George Eras

Ik ben in 1945 geboren te Tilburg als vierde van zes kinderen, mijn achtergrond is textielindustrieel. Uit mijn opleidingen en werk heb ik veel ervaring meegenomen die als wijkraadslid (CDA) goed van pas komen.

Daarnaast zet ik graag de opgebouwde kennis van de samenleving en zijn omgeving in voor betere beleidsuitkomsten, o.a. burgernabije beleidsvorming. Samen met de groepen in de samenleving die steeds meer de positieve gevoelens missen die het leven de moeite waard maken (geloof, hoop, liefde, perspectief, aandacht van en voor elkaar).

Ik wil meewerken aan het versterken van de positie van deze mooie wijk binnen Rotterdam. Door het opbouwen van een sterk netwerk van bewoners in de gefuseerde wijkdelen. Ten behoeve van het bevorderen van het schone en het bevorderen van een veilige verkeersdoorstroming. Maar ook her- bijscholing en huiswerkbegeleiding, verbeteren kwaliteit van de buitenruimte (woonerven), 4 en 5 kamer- woningen als potentiële voorraad voor gezinnen en meer culturele activiteiten hebben mijn aandacht.

 1. Bennie Neplenbroek 

Mijn naam is Bennie Neplenbroek en ik woon in Blijdorp. Ik ben negentien jaar oud en ik studeer rechten en economie aan de Erasmus Universiteit.

Ik heb mij opgegeven voor de wijkraad om met een jong geluid op te komen voor onze wijk! Als één van de jongste Rotterdamse wijken, hebben wij bij uitstek de toekomst om te groeien. Om onze wijk juist in de toekomst mooier te maken, zijn drie zaken belangrijk. Allereerst zijn er nog talloze stappen te zetten om onze buurt groener te maken. Denk aan het inzetten van geveltuinen op plaatsen waar deze nog niet bestaan. Ten tweede kom ik op voor een betere verbinding tussen jong en oud, door vrijwilligersinitiatieven in onze wijk aan te moedigen, zoals die van Stichting Geluk. Tot slot staan schone en veilige straten voor mij centraal en wil ik me inzetten voor het promoten en verbeteren van bijvoorbeeld buurtpreventie.

 1. Jantien Vrijenhoef

Het Vroesenpark is voor mij de plek waar buren en vrienden elkaar ontmoeten. In de zomer met een picknick, BBQ, bij de speeltuin of met een sportieve activiteit. In de winter al schaatsend op de vijver. Daarnaast ook de plek voor de kleine ondernemer die het hele jaar door lunch wandelaars voorziet van koffie en thee.

Een groene wijk waar ruimte is voor de ideeën van bewoners. Een wijk waar meer geveltuintjes komen, waar door buurtbewoners oplossingen worden gezocht voor te weinig fietsenstallingen en met activiteiten voor jong en oud.

Wij, als bewoners, lopen hier elke dag door de wijk, zien wat er gebeurt en weten wat er speelt. Door het gesprek aan te gaan als buurtbewoners onderling kunnen we de gemeente voor ons aan het werk zetten. Zo maken we samen de wijk elke dag een beetje mooier.

 1. Myrte Datema

Ik hoop dat de wijkraad een mooie afspiegeling gaat zijn van de huidige diversiteit in de wijk. En dat alle belangen behartigd kunnen worden.

Meer lokale ondernemers en de Blijdorpse gemoedelijkheid bewaken. Oh ja… en grotere afvalcontainers voor het karton 😉

Wij als bewoners weten als geen weten wat de wijk nodig heeft. Daarbij hoop ik dat de wijkraad een mooie afspiegeling gaat zijn van de huidige diversiteit in de wijk, zodat alle belangen behartigd kunnen worden.

 1. Timo Sanders

De koelste plek is het Van Maanenbad. Geweldig om midden in de wijk een plek te hebben om te leren zwemmen, baantjes te trekken of simpelweg af te koelen tijdens een warme zomerdag.

Ik zet mij in voor een nóg fijnere buitenruimte. We leven met veel actieve mensen in een drukke wijk en gaan graag naar buiten. Ik droom van de beste wandel- en fietspaden, meer speelgelegenheden en verdere uitbreiding van sportgelegenheden. Zo kunnen we in de toekomst nog meer genieten van onze wijk.

We maken de wijk samen. Ieders inbreng weegt even zwaar. Ik kijk uit naar de goede ideeën die in de wijk leven en om ze uit te voeren. Laten we samen onze wijk nóg mooier maken.

 1. Mathijn Verduin Geen tekst
 2. Reidar Plokker

Ik ben zelfstandig ondernemer, jurist en lid van D66. Ik woon al sinds mijn studietijd – dus zo’n 30 jaar – in deze prachtige wijk. De afgelopen vier jaar was ik voorzitter van de wijkraad Liskwartier. Samen met onze collega’s uit Bergpolder en Blijdorp hebben wij veel voor elkaar gekregen voor onze wijk en onze bewoners. Ik ga daar graag mee door. 

Bewoners noemen het meest verkeer, groen en sociale cohesie (het buurtgevoel) als thema’s. Op het gebied van verkeer streef ik naar doorgangswegen zonder filevorming, aso-gedrag en max 30 km. In de wijk zijn de straten rustig, schoon en is er voldoende plek voor auto’s en fietsen van bewoners. Waar mogelijk moet er méér groen komen, voor bewoners (Vroesenpark, Hofbogenpark) maar ook door bewoners (groeninitiatieven, geveltuinen). Elke wijk moet een eigen huiskamer hebben (ouderen, jongeren). 

Tot slot wil ik de gemeente blijven aanspreken op woongenot van bewoners (koopbescherming, verkamering, overlast).

 1. Marte Buijsen

Mijn lievelingsplekje is een bankje bij de pergola in de groenstrook van de Savornin Lohmanlaan in Bergpolder. Als het mooi weer is lees ik daar graag een boek. In Blijdorp vind ik het leuk om met vrienden naar de Diergaarde te gaan. In het Liskwartier wandel ik graag langs het water van de Bergsingel en het Noorderkanaal.

Ik wil me inzetten voor een veilige, schone en gezellige wijk waar iedereen zich welkom voelt. Door meer plekken voor wisselende kunst in de openbare ruimte en door minder geluids- en snelheidsoverlast van voertuigen.

Ik stel me beschikbaar als wijkraadslid omdat ik geloof dat samenwerken ons verbindt. Samen krijgen we meer voor elkaar.

 1. Leon van Barneveld

Ik ben Leon van Barneveld, 38 jaar oud, en zeven jaar woonachtig in Bergpolder. Naast mijn werk als zakelijk leider in het Klooster Oude Noorden en wat hobby dingen heb ik me de afgelopen jaren met veel plezier ingezet als wijkraadslid van de wijkraad Bergpolder. Als bewoner en niet namens een partij. Graag wil ik de verworven kennis van de afgelopen periode blijven inzetten (en uitbreiden) en zo bijdragen aan een leefbaar en sociaal Bergpolder (plus Liskwartier en Blijdorp, die ik graag onder Bergpolder schaar). 

Ik vind het belangrijk dat Bergpolder een leefbare woonwijk is waar ook ruimte is voor ondernemers en incidentele evenementen (we blijven immers onderdeel van de stad Rotterdam). Uiteraard alles ‘in het redelijke’. 

Het verbinden binnen, meedenken over, samenwerken aan en adviezen schrijven voor de wijk is me bevallen deze periode, en ik hoop dat ik me de komende jaren samen met collega’s weer in kan zetten om dit gedeelte van de stad nog mooier te maken (of in ieder geval niet lelijker).

 1. Ina Chabot-Poolen

Ik ben Ina Chabot-Poolen en sta op nummer 18 van de kandidatenlijst. Sinds 1995 woon ik in het Liskwartier. Mijn betrokkenheid bij de wijk is heel divers: zingen in een koor, schilderen in een bewonersclub, gymnastiek met ouderen, geveltuinen maken met de buren en koffiedrinken met de Marokkaanse moedergroep. 

De volgende speerpunten zijn belangrijk voor de leefbaarheid in de wijk en de betrokkenheid van bewoners met hun buurt: Het versterken van de stem van de bewoners staat bovenaan. Ook moet er zijn begrip zijn voor de behoeften van ouderen evenals veilige en schone speelplekken voor iedereen. Via kunst en cultuur wat ons verbindt, vinden we elkaar. Mijn motto: versterk de betrokkenheid en doe dingen samen.

 1. Rosalie Driessen

Ik ben Rosalie, 38 jaar oud. Ik werk bij een high-tech start-up in de life science sector. Ik word vrolijk van plantjes, musea en spontane ontmoetingen. Mijn 2 dochters gaan in de wijk naar school en de crèche. Ik woon sinds 6 jaar in Rotterdam in de wijk Blijdorp. 

Ik wil werken aan een wijk waarin meer connectie is en ontstaat, fysiek op straat, maar vooral ook tussen de bewoners; een betere sociale verbinding in de wijk. Waar groen belangrijk is. En veilige oversteekplaatsen op drukke wegen waardoor de verschillende delen van de wijk beter met elkaar in verbinding komen te staan. Ik ben ervan overtuigd dat de meeste mensen zich graag willen inzetten voor de wijk en voor elkaar maar niet weten waar te beginnen. Als wijkraad kunnen we initiatieven op deze gebieden stimuleren en ondersteunen.

 1. Margit Bruggeman

Door de grote variatie aan ondernemers in de Hofbogen zie je de diversiteit van Rotterdam goed terug. Het einde van de Hofbogen, bij het Gordelpad, biedt ook nog een leuk stukje verborgen groen.

Ik ga voor een nette wijk met een mix van plekken met een eigen identiteit waar buurtbewoners samenkomen. De inrichting van deze plekken is bepaald aan de hand van de wensen uit de wijk. Dit kan een moestuin zijn maar het kan ook een aantrekkelijke hardlooproute door de wijk zijn.

Door samenwerken bereik je meer dan alleen. De bewoners van de wijk weten naar mijn mening het beste wat er binnen de wijk speelt en nodig is. Door ideeën die vanuit de wijk komen te realiseren zal hier draagvlak voor zijn wat de kans op succes groter maakt.

 1. Roos Radema

Ik zie het Vroesenpark als mijn tuin. Wonend in een appartement met een mini-balkon vind ik het heerlijk om daar te vertoeven of te wandelen.

Mijn streven is dat we de wijk met z’n allen schoon, mooi, groen, duurzaam, veilig, leefbaar en vooral ook leuk en gezellig maken én houden. De opmars van bijvoorbeeld geveltuintjes is een goed begin. Maar ook op het gebied van binding, (culturele) activiteiten en welzijn valt nog een enorme winst te behalen. Er is nog genoeg te doen!

Je woont, loopt, fietst, rijdt, leeft in je wijk met vele anderen. Het is aan ons allen om er een fijne wijk van te maken. Je kunt ergens iets van vinden, erover praten en dan weer vergeten, maar ik zet me graag in om te luisteren en daadwerkelijk wat te doen.

 1. Karin Padmos 

Mijn naam is Karin Padmos. Woon reeds 35 jaar in de wijk Liskwartier. De afgelopen vier jaar ben ik wijkraadslid geweest en ik ben niet politiek verbonden.

Mijn speerpunt is het groener maken van Blijdorp, Bergpolder en het Liskwartier. Omdat ik zelf ook erg actief bezig ben met groen, ben ik van mening dat onze insecten in nood, meer biodiversiteit nodig hebben. Ik maak mij sterk voor, minder maaien en meer bloemen. Bewonersparticipatie staat hoog in mijn lijstje.

Daarnaast heb ik nog meer ambities voor onze wijkjes: zie voor meer info op facebook en twitter.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064506769789
https://www.facebook.com/karin.padmos.9
https://twitter.com/KarinPadmos

Wilt u meer willen weten kijk dan op: https://mijn.rotterdam.nl/wijkraadsverkiezing-bergpolder-blijdorp-liskwartier