Het Bentinckpark, een park dat nog verborgen ligt onder het asfalt

De Bentincklaan is een mooie brede laan in de wijk Blijdorp met aan weerszijden majestueuze kastanjebomen. Een directe verbinding tussen station en de dierentuin, een indrukwekkende entree voor bezoekers van diergaarde Blijdorp. Rini Biemans, stadsdokter in Rotterdam, diende een plan in bij CityLab010. “Transformeer deze verkeersweg tot park en het hele gebied krijgt allure en een groene toekomst.”

“De wijk is in snel tempo aan het verjongen,” aldus Biemans. “Er wonen naast veel ouderen inmiddels veel jonge gezinnen met kinderen. Drie scholen grenzen direct aan de laan. Een park op deze plek is zeer welkom en zal goed worden gebruikt door al deze doelgroepen (bezoekers, kleine kinderen, ouderen en scholieren). De Bentincklaan is verkeerstechnisch niet noodzakelijk en erg ruim. Er is een secundaire weg die de wijk toegankelijk houdt en de fiets- en wandelpaden blijven bestaan; er liggen tramrails, maar er rijdt geen tram meer. Door deze laan te transformeren tot park maken we van iets wat niet meer nodig is, iets van waarde voor de wijk en stadsnatuur. Dit is winst voor iedereen!”

Zoals Biemans het beschrijft is het een logische strategie om overbodige straten uit het verkeer te halen en in te richten als groene verblijfruimtes. Het ambitieuze stedelijk niveau maakt dit tot een voorbeeldproject. “Hiermee kunnen we laten zien dat het Rotterdam menens is met het terugdringen van de auto en het groener maken van de buitenruimte.” Samen met de kostenbatenanalyse, door hem ‘de Grote Groene Gezonde Gezellige Rekensom’ genoemd, is dit tevens een blauwdruk voor andere gebieden of andere gemeenten.

“In groene wijken is de gezondheid van bewoners significant beter,” vervolgt Biemans. “Er komt gemiddeld 30% minder depressieve klachten en 15 % minder overgewicht voor dan in stenige wijken. Daarnaast is vastgoed 10% tot 15% hoger in waarde in groene wijken. Een park als dit zal het groen karakter en de rust in Blijdorp zeker positief beïnvloeden. Bewoners kunnen participeren in het onderhoud en toezicht.”

Helaas heeft CityLab010 zijn plan niet gehonoreerd. “Ik had een kostenbatenanalyse gevraagd voor deze casus uitgevoerd door een gerenommeerd bureau, zodat we als bewoners wat steviger staan richting gemeente”, zegt Biemans. “We kregen 0 punten omdat er geen uitgewerkt projectplan lag. Mijn aanvraag was vooral bedoeld als startpunt en om de aandacht van de gemeente te krijgen. Het is iets van de lange adem, hier bij mij in de straat, de Bentincklaan, zijn de buren in ieder geval al enthousiast. Ik heb ook een aantal ambtenaren gesproken die het een goed en uitvoerbaar plan vinden. Dus gaan we gewoon door. ”