Geslaagd experiment of verplaatsen van een probleem?

Toenemend verkeer aan de van Aerssenlaan

Dat de luchtkwaliteit over de gehele lengte van de tunneltraverse niet aan de norm voldoet is al jaren bekend. Daarom werd zowel op Noord als Zuid, bij wijze van experiment, één baan richting de Maastunnel tijdelijk afgesloten. Die afgesloten baan is nu alleen bestemd voor de hulpdiensten. Minder verkeer op de Statenweg, ’s Gravendijkwal en Pleinweg, en dus een betere luchtkwaliteit. Wie kan daarop tegen zijn?

Het experiment is onderdeel van de Rotterdamse mobiliteitsaanpak, waarin de gemeente mensen probeert te bewegen om zich op een gezondere manier door de stad te verplaatsen. Judith van Bokhoven, wethouder mobiliteit: “Schone lucht kan je maar een keer inademen. Dat is echt wel belangrijk.” Toch roept het experiment veel vragen op.

De Van Aerssenlaan blijkt sinds de start van het experiment gebruikt te worden als sluiproute. Niet alleen voor personenauto’s, ook rijden er veel meer touringcars en zwaar vrachtverkeer. De straat is daar helemaal niet op ingericht. Bewoners zien een duidelijke toename van verkeer, dat ook nog eens veel te hard rijdt. Naast geluidsoverlast levert het hier een achteruitgang van de luchtkwaliteit op, en gevaarlijke situaties. Ook diergaarde Blijdorp, die de oorspronkelijke ingang aan de Van Aerssenlaan nog in gebruik heeft, voorziet problemen.

Het is niet dat de gemeente niets van zich heeft laten horen, maar ze zijn ook niet echt open over het experiment. Een van de bewoners vraagt: “Waarom is er niet ook een nulmeting gedaan in onze straat? En waarom wordt er tijdens het experiment alleen gemeten op de Statenweg en niet in de rest van Blijdorp? Op deze manier wordt het probleem alleen verplaatst in plaats van aangepakt. En hoe is de afname van verkeer in de coronatijd meegenomen? Als je op deze manier conclusies trekt, is het experiment altijd geslaagd maar het echte probleem niet opgelost.”

De bewoners van de Van Aerssenlaan willen graag constructief meedenken: “Natuurlijk is er niet een enkele straat die alle aandacht moet krijgen, we moeten voor de hele wijk een oplossing vinden.” De gemeente startte begin februari stadsgesprekken om Rotterdammers meer invloed te geven op hun eigen wijk. Dat is mooi, maar overbodig als je op een eerlijke open manier met je burgers in gesprek gaat over de onderwerpen die hen direct aangaan.