Diergaarde Blijdorp viert 165-jarig bestaan met opening Bergrots

Een impressie van het Himalayagebied

Diergaarde Blijdorp, de parel van onze wijk, viert dit jaar het 165-jarig bestaan. Na twee moeilijke corona-jaren pakt Blijdorp de draad weer op. In juli opent de Diergaarde het nieuwe Himalayagebied met als hoogtepunt de compleet gerestaureerde bergdierenrots, een rijksmonument.

In 1938 kreeg architect Sybold van Ravesteyn de opdracht om in de polder Blijdorp een dierentuin te ontwerpen. De oude Diergaarde in het centrum van de stad (opgericht in 1857) moest wijken voor nieuwbouw. Van Ravesteyn was een architect met een eigen stijl. Hij hield van sierlijke gebogen lijnen, ornamenten en toegepaste kunst. Door zijn totaalontwerp werd de Diergaarde een prachtige plek voor dieren en bezoekers. Geen wonder dat de Diergaarde inmiddels het grootste rijksmonument van Rotterdam is en dat zich binnen de hekken van het park 21 rijksmonumenten bevinden, waaronder de schitterende Rivièrahal en de Bergdierenrots. 

De Diergaarde presenteerde in 2019 een plan voor de komende tien jaar. Daarin staat de bijdrage aan natuurbehoud voorop met als speerpunten dierenwelzijn, educatie, onderzoek, fokprogramma’s en duurzame bedrijfsvoering. Ook bevat het plannen om alle rijksmonumenten te restaureren. En toen gooide, het verhaal is bekend, corona roet in het eten. In 2021 moest Blijdorp meer dan vijf maanden dicht. Er kwamen honderdduizenden bezoekers minder dan verwacht en de Diergaarde miste 8 miljoen euro aan omzet. Gelukkig ontving Blijdorp steun van vele kanten.

Blijdorp is ook niet bij de pakken neer gaan zitten. Constance Alderlieste, woordvoerder van de Diergaarde, vertelt dat de ambities onverminderd groot zijn: “De opening van de bergrots in juli is de aftrap van het 165-jarig jubileum. De rots wordt het leefgebied van de kleine panda. We hebben hiermee een prachtig monument gerestaureerd en toekomstbestendig gemaakt. Dit is dankzij externe financiering gelukt.”

In 2021 en begin dit jaar is er hard gewerkt aan de restauratie van de Bergdierenrots. Het huisje onder de rots is een rijksmonument en de oude rots is dan ook voorzichtig gesloopt. Om het huisje is een nieuwe rots gecreëerd. Het wordt een Himalayagebied waar de kleine panda’s en kuifherten gaan samenleven. De rots en de omgeving krijgen een voor het gebied typerende beplanting, bestrating en bebouwing, waaronder een sherpahut. Door de inrichting en door voorlichting over de natuur in Nepal krijgen bezoekers een inkijkje in het leefgebied van de kleine panda en de cultuur van de mensen die het leefgebied met de kleine panda delen.   

Blijdorp coördineert al sinds de jaren zeventig het wereldstamboek van de kleine panda die in het wild met uitsterven wordt bedreigd. Mede hierdoor is er in dierentuinen wereldwijd sprake van een gezonde reservepopulatie. Diergaarde Blijdorp werkt samen met het Red Panda Network in Nepal om de kleine panda in zijn leefgebied te beschermen en te onderzoeken. Rond de opening van het Himalayagebied zijn er natuurbeschermers uit Nepal op bezoek in Blijdorp om de banden verder te verstevigen en kennis uit te wisselen. Drie kleine panda’s die recent in India in het wild zijn uitgezet stammen af van Rotterdamse dieren. Zo draagt de Rotterdamse dierentuin zowel in de Diergaarde als in Nepal bij aan de bescherming van deze bijzondere diersoort.

De Diergaarde maakt er een mooi jubileumjaar van. Constance Alderlieste: “In juli en augustus organiseren we in vijf weekenden zomeravondopenstellingen met kijkjes achter de schermen, muziek en een gezellig Chill & Grill plein. Allemaal ingrediënten voor een gezellige, zwoele zomeravond. Voor het najaar zijn we aan het kijken of we een culturele nazomer kunnen organiseren. Houd onze website en sociale media in de gaten!”

 

Speciaal voor alle inwoners van Blijdorp: 10% korting op ZOOmeravond-tickets met de kortingscode WIJKBLIJDORP. Tickets zijn over enige tijd te bestellen via diergaardeblijdorp.nl/zoomeravond