Mannen met hobby’s

Alek Dabrowski is een productieve buurtgenoot. In 2020 schreef hij al De vrijheid van drinken, een kroniek over het Rotterdamse kroegleven. En nu is er dan Mannen met hobby’s, een boek met 54 verschillende types en enkele beschouwende stukken over de oorsprong en de grenzen van de hobby. 

In het boek trekken talloze vermakelijke types voorbij, waaronder jagers (zoals de vliegtuigspotter), verzamelaars (de muziekfreak) en natuurmannen (de duivenmelker).

Alek vertelt dat er twee aanleidingen waren om het boek te maken. In de eerste plaats heeft hij een fascinatie voor obsessieve mensen. “Ik ben geïnteresseerd in mensen die zich volledig op één aspect van iets kunnen richten. Mensen die zich obsessief met schaken of vinyl bezighouden of zich volledig storten op het verzamelen van iets. Wat beweegt mensen om zich in zoiets vast te bijten?” Een tweede aanleiding heeft te maken met zijn werk in de bibliotheeksector. “Daar spreken we vaak over doelgroepen. Zo hebben we nagedacht over groepen die wel van lezen houden, maar zelden of nooit in een bibliotheek komen. Wie zijn dat? Toen kwamen we uit op ‘mannen met hobby’s’, zoals wielrenners. Als je in de bibliotheek een middag rond het thema fietsen organiseert, dan komen die mannen wel binnen. Dat begrip ‘mannen met hobby’s’ is daarna een eigen leven gaan leiden. Ik heb toen voor de grap een paar stukjes over hobbyisten geschreven. Dat is uitgegroeid tot dit boek.”

Alek is de eerste om te beamen dat ook vrouwen hobby’s hebben. Toch kun je de hobby’s van vrouwen niet zomaar met die van mannen vergelijken. “Het is historisch zo gegroeid dat die hobby’s anders zijn. En mannen zijn ook fanatieker. Ze hebben een soort verzameldrift en nemen hun hobby serieuzer. In de hobbywereld heb je ook echt mannenbolwerken, zoals de wereld van het vissen, schaken en vogelen. Dat is overigens wel aan het veranderen. Steeds meer vrouwen treden die mannenwereld binnen.”

Mensen kunnen zich helemaal verliezen in hun hobby en er enorm van genieten, maar volgens Alek is het niet slim om van je hobby je werk te maken. “Volgens psychologen is dat niet verstandig. Een hobby is weliswaar essentieel voor je levensvervulling, maar je moet wel iets kiezen wat ver van je werk staat. Iemand die iedere dag achter zijn computer zit, zou bijvoorbeeld iets heel sportiefs moeten gaan doen. Dat levert je meer geluk op.”

Mannen met hobby’s
Studio Kers, 2022, ISBN 978 94 91835 27 8
Illustraties: Evalien Lang