Compost oogsten van Blijdorpse wormen

Astrid Kockelkoren en Wouter Bauman van Milieucentrum Rotterdam. Fotograaf: Tom Pilzecker

Astrid Kockelkoren legde met haar ‘motie Wormenhotels’ de basis voor een pilot met tien wormenhotels en het buurtcomposteren in Rotterdam. De evaluatie is zeer positief en het gemeenteraadslid van Groen Links, kreeg de evaluatie Wormenhotel010 overhandigd tijdens het ‘compostfeest’. In ieder Wormenhotel kunnen 20 – 30 huishoudens terecht met hun afval. Op dit moment is er een wachtlijst van meer dan 40 straten die ook een wormenhotel willen.

Zoals we eerder berichtte werd een van de wormenhotels bij De Kas geplaatst. In september vorig jaar oogsten de wormenvrienden al vloeibare compost. Nu wonen de wormen 13 maanden in Blijdorp en kan ook de vaste compost geoogst worden. Het gehele composteerproces duurde dus een goed jaar. Bij aanvang waren er ongeveer 1000 wormen, de verwachting is dat dit aantal inmiddels vervijfvoudigd is.

Afgelopen week verzamelden een aantal van de aangesloten buurtbewoners zich op het terrein van de Kas waar ‘corona proof’ geoogst werd. De grote geurende hoop werd met behulp van bakken en mandjes gezeefd om zo de materialen die nog niet voldoende gecomposteerd waren eruit te filteren. In het kader van “leer je buur kennen” een heel grappig proces; zo kwamen er tientallen avocadopitten, heel veel eierschalen, botjes van de spareribs en schelpen boven. Zelfs het verdwenen mesje van een keukenmachine is teruggevonden! Na het zeven bleef er een bergje compost over dat onder de aanwezigen verdeeld werd. Deze kan zowel binnen als buiten gebruikt worden. Meer lezen hierover kan via https://wormerij.nl/potgrond-maken/

Ook werd er opnieuw veel vloeibare compost geoogst. Deze wordt zowel bij De Kas als bij Spullen voor in je huis verkocht. Zie ook het artikeltje dat we hier eerder over schreven: https://dewijkkrant.org/vloeibare-compost/

Fotograaf: Tom Pilzecker.