Berichten van de wijkraad 

Lideke Detmers en Marte Buijsen bij de kranslegging bij het monument aan de Statenweg. Foto: Elske Schreuder

Oproep oprichting bewonerswerkgroep groen 
De wijkraad heeft in het wijkakkoord met de gemeente grote ambities voor groen opgenomen. Wij dromen van groene wandel- en fietsroutes in de wijk door bestaand groen te verbinden. En we dromen dat bewoners met de gemeente samen zorgdragen voor biodiversiteit, duurzaamheid en een gezonde leefomgeving. Denk daarbij aan tegelwippen, geveltuinen, bijenlinten, plukfruit, kruidentuinen, groene daken en wateropvang. Om onze plannen verder uit te werken zijn wij op zoek naar bewoners die zich hiervoor willen inzetten.  

Heb je interesse, geef je op bij onze wijkraadscoördinator Paul Hulsebosch ppt.hulsebosch@rotterdam.nl

Korte terugblik op de afgelopen periode 
De afgelopen maanden was de wijkraad aanwezig met een kraampje op de Luikse Markt aan de Statenweg en op Koningsdag in het Liskwartier. Ze deelden tasjes uit met het nieuwe logo en gingen in gesprek met buurtbewoners om zodoende bruikbare informatie te krijgen over wat bewoners bezighoudt. 

Uiteraard was de wijkraad aanwezig bij de dodenherdenking Noord waar Reidar Plokker het gedicht Een kind uit vijfenveertig van Anna Enquist voordroeg bij het monument aan de Noordsingel. Wijkraadsleden Marte Buijsen en Lideke Detmers legden een krans bij het monument aan de Statenweg in Blijdorp ter nagedachtenis aan het ultimatum dat door de bezetter op 14 mei 1940 op nummer 147 werd overhandigd en het bombardement dat daarop volgde

De openbare vergadering van maart stond in het teken van het verduurzamen van je huis en werd druk bezocht. Op de vergadering van april gaf Stichting Huurders Rotterdam Verenigd een presentatie over de rechten van huurderscollectieven. De wijkraadsleden benadrukken graag nog eens dat bewoners elke maand welkom zijn op de openbare vergadering en dat men de wijkraadsleden ook (individueel) kan benaderen!

De komende vergaderdata van de wijkraad  
28.06.2023 Vroesenpaviljoen, Vroesenlaan 60 
23.08.2023 Bergsingelkerk, Bergselaan 150 
Aanvang 20:00 uur

De wijkraad is ook bereikbaar via: