Wijkraad Blijdorp, Bergpolder, Liskwartier stelt zich voor

Leden wijkraad Blijdorp, Bergpolder, Liskwartier (BBL)

De wijkraad is heel blij met de nieuwe wijkkrant die u nu leest. Het is ons plan om u via deze krant op de hoogte te gaan houden. Zo zult u straks stukjes geschreven door de wijkraadsleden terug gaan zien. Ook delen we elke keer onze agenda en andere belangrijke informatie uit de wijk.

Wilt u iets sneller of iets meer zien van de wijkraad dan kunt u ons volgen op facebook @WijkraadBergpolderBlijdorpLiskwartier of instagram @wijkraad.bbl

De wijkraad is een commissie opgericht door Gemeente Rotterdam, waarvoor u vorig jaar maart uw stem heeft kunnen uitbrengen. We zijn belast met het vertegenwoordigen van belangen van de drie wijken. Dit doen wij door in gesprek te gaan met ambtenaren, raadsleden en wethouders. Af en toe doen we dit met de andere twee wijkraden uit Noord, omdat de belangen vaak overeenkomen.
We houden een uitgebreid netwerk van professionele­ en vrijwilligersorganisaties in de wijken bij.
We hebben openbare vergaderingen waar bewoners mogen inspreken. Met het netwerk en
de bewoners maken we wijkakkoord, welke jaarlijk leidt tot een Jaar­Actie­Plan welke de gemeente dan uitvoert. Via ongevraagde adviezen laten we de stem van de wijk horen op de Coolsingel. Tot slot stimuleren en adviseren we bij bewonersinitiatieven.

Openbare wijkraadsvergaderingen
Wij vergaderen elke maand. Naast formele besluitvorming kiezen we regel­ matig een actueel thema waarbij we deskundigen uitnodigen om met bewoners in gesprek te gaan. De eerstvolgende vergadering zijn we bijvoorbeeld bijeen in Studie de Bakkerij samen met een bewonersorganisatie die steun biedt bij het opstarten bewonerscommissies voor bijvoorbeeld Hef. U bent van harte welkom. U kunt ook gebruik maken van uw inspreekrecht. Daarnaast stellen wij het op prijs dat u uw bewonersinitiatief komt toelichten. Mocht u een keer niet op een vergadering kunnen komen, dan kunt u ons altijd aanspreken in de wijk bij wijkevenementen, op de sociale media of gewoon op straat.