Werkzaamheden Walenburgerweg van start

Om de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers te verbeteren, wordt de Walenburgerweg opnieuw ingericht. De werkzaamheden gaan van start op 5 september en duren tot half oktober. De gemeente heeft goed geluisterd naar de bewoners en omwonenden van de Walenburgerweg, die de noodzaak tot deze aanpassing duidelijk kenbaar hebben gemaakt en verlaagt de maximumsnelheid van 50 km/u naar 30 km/u.

Tijdens deze werkzaamheden wordt ook de verkeerssituatie op de kruising Schieweg-Walenburgerweg aangepast en kun je weer vanaf de Schieweg rechtsaf naar de Walenburgerweg. 

Om te zorgen dat auto’s en vrachtwagens ook daadwerkelijk 30 km/u kunnen rijden, wordt de straat op de volgende punten aangepast. De fietsstroken worden 2 meter breed en krijgen rood asfalt. Op oversteekplaatsen voor voetgangers worden verkeersdrempels aangelegd en ter hoogte van de Baljuwstraat komt ook een oversteekplaats. De stoep tussen Schieweg en Spoorsingel wordt opgehoogd en de hele Walenburgerweg wordt opnieuw geasfalteerd. Waar de stoep verzakt is, wordt deze opgehoogd.

Afsluitingen en omleidingsroutes worden in de verschillende fases via wegwijzerborden aangegeven. De straten rondom de Walenburgerweg blijven bereikbaar.

Voor meer informatie over afsluitingen en omleidingen ga naar https://rotterdamonderweg.nl/walenburgerweg