Verbouwing winkelcentrum Bentinckplein

Tussen de Statenflat en Michaëlkerk wordt een geheel nieuw winkelgebouw gemaakt met een parkeerdek. De nieuwbouw wordt over de bestaande winkelbebouwing (Dirk van den Broek) geplaatst. Pas achteraf wordt deze bebouwing gesloopt. Hierdoor kunnen de winkels het grootste deel van de bouw geopend blijven.

Het winkelcentrum wordt vergroot door het Boisethof bij het winkelcentrum te trekken. Beide aanwezige supermarkten Albert Heijn en Dirk van den Broek krijgen er meters bij, die worden herschikt waardoor er beter te exploiteren winkels ontstaan. Dirk van den Broek krijgt daarbij ook inpandig laden en lossen. Daarnaast komt er ook een Etos met een winkel van circa 250 m2. Gall & Gall en Robin & Jill Kappers blijven op de huidige locatie.

Op het dak komt een parkeerdek met een hellingbaan voor circa 100 auto’s. Vanaf de winkels op de begane grond wordt het parkeerdek bereikbaar met 2 grote liften.
De ingang van het parkeerdek komt in de Boisetstraat. Vanwege deze inrit zal de inrichting van deze straat aangepast worden, daarnaast wordt de straat tegelijkertijd opgehoogd en wordt er een aparte laad- en loszone gerealiseerd. De bestaande parkeerplaatsen en bomen worden, volgens de gemeente, ‘ingericht naar nieuwe maatstaven’.De winkels blijven zoveel mogelijk open. Wanneer ze sluiten om de winkels opnieuw in te richten zullen de supermarkten dit zelf aan de omwonenden laten weten. Gedurende de werkzaamheden zullen zowel aan de voorzijde van het winkelcentrum, als aan de Lumeystraat en Boisetstraat delen worden afgesloten voor het verkeer. De gemeente neemt ook direct de nodige rioolwerkzaamheden mee, de verwachting is dat deze begin 2022 aanvangen.

De ontwikkelaar van het vernieuwde winkelcentrum is Kennemerland Beheer (KB-winkels) die voor de het ontwerp opdracht gaf aan Appel architecten. Deze laatste willen met hun ontwerpen ‘simpelweg een mooiere wereld maken’. Ze willen plekken creëren waar je fijn kan wonen, werken en recreëren en waar je kan genieten van natuur. Zij streven naar het ontwikkelen van plekken die gezond zijn en geen voetafdruk nalaten. In het ontwerp staat de nieuwbouw als een los herkenbaar volume tussen de Statenflat en Michaëlkerk. De architectuur wordt gekenmerkt door robuuste prefab betonnen kaders met afgeronde hoeken. Het beton krijgt een nog nader te bepalen grafisch patroon. Op het parkeerdek is gezocht naar een vriendelijke overgang naar de buren. Op de rand van het parkeerdek staan grote plantenbakken met uitbundig groen.

Frank Hensen