Van elektrische deelscooter naar opgeslagen zonne-energie

“Er komen steeds meer deelscooterbedrijven naar Rotterdam. Een goede zaak!,” zegt Benjamin Neeteson van StoredEnergy. “Dit levert echter ook een stroom aan afvalproducten op: deelscooteraccu’s. Deze accu’s zijn na verloop van tijd niet meer goed genoeg om mee te rijden. Dan worden ze uit de scooter verwijderd en naar A&M Recycling gebracht. Bij gebrek aan betere alternatieven worden ze daar voorlopig opgeslagen.”

Hoewel deze accu’s zijn afgeschreven door de deelscooterbedrijven, kunnen ze volgens Neeteson nog prima voldoen in stationaire energieopslagsystemen. Door een aantal van deze afgeschreven scooterbatterijen samen te voegen, maak je een heel nieuwe batterij die gebruikt kan worden bij de opslag van groene energie. Een perfect voorbeeld van upcycling! Samen met A&M Recycling ontwikkelden zij een plan dat ze indienden bij CityLab010, een initiatief van de gemeente Rotterdam, waarbij initiatiefnemers met een goed plan voor de stad ondersteund worden. Het plan werd geaccepteerd, ze kunnen aan de slag met de uitwerking van het plan en op termijn, met de productie van nieuwe batterijen.

Opslag, de ontbrekende schakel in de energietransitie
“Er komt steeds meer schone stroom van zon en wind. Het weer is echter onvoorspelbaar en het opwekken van de stroom valt vaak niet samen met het moment waarop je de stroom nodig hebt: energieopslag is daarom noodzakelijk. Ook willen we schone stroom bij voorkeur en steeds vaker weer lokaal inzetten.” Het lijkt logisch, maar het is nog niet eerder vertoond. Er is geen plek op de wereld waar (deel)scooteraccu’s een tweede leven krijgen. Maar in Rotterdam gebeurt het.

Proeftuin in Rotterdam, productie in Rotterdam
De proeftuin komt bij Stadskwekerij De Kas in Rotterdam. De ideale openbare plek voor kennisdeling en enthousiasmering. Op deze manier is de hele keten gesloten en kan Rotterdam een volgende stap zetten in circulariteit en duurzaamheid. De inzameling van de accu’s gebeurt lokaal. “We verwachten jaarlijks honderden afgeschreven scooteraccu’s. Weggooien is zonde! Ook willen we op termijn een productielijn in Rotterdam. Goed voor werkgelegenheid.”


StoredEnergy is specialist in energieopslag en verbindt al sinds 2016 alle partijen die nodig zijn om energieopslagprojecten te laten slagen.
A&M Recycling en hun adviesafdeling In2Waste is gespecialiseerd in circulaire en sociale economie. 
Felyx is de grootste deelscooteraanbieder in Rotterdam.