Uitnodiging vergadering Wijkraad

Op woensdag 26 april, staat op de openbare vergadering van de Wijkraad Blijdorp, Bergpolder en Liskwartier, huren op het programma. 

Samen met de Stichting Huurders Rotterdam Vestia (SHRV) wordt op de thema avond invulling gegeven aan de volgende onderwerpen:
individuele rechten van huurders, collectief overleg met verhuurder en energiebesparende tips.
U bent van harte welkom!
 
Openbare bijeenkomst wijkraad Bergpolder/Blijdorp/Liskwartier
woensdag 26 april 2023 20:00 – 22:00 uur
 
Studio de Bakkerij, Bergweg 283
Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 26-04-2023 12.00 uur per mail doorgeven aan de wijkraadscoördinator Paul Hulsebosch e-mailadres ppt.hulsebosch@rotterdam.nl