Samen voor Blijdorp

In 2018 besloot de gemeente Rotterdam om een aantal gebiedscommissies te vervangen door wijkraden, om zodoende nog dichter bij de bewoners te staan. Blijdorp is één van de zes wijken in Noord die meedoet aan dit experiment. Wijkraden vormen een brug tussen bewoners en bestuurders op het stadhuis. In de rubriek ‘Wie doet wat in de wijk’ maken we (opnieuw) kennis met de Wijkraad Blijdorp en Blijdorpse polder. Ze zijn over de helft, in 2022 zijn er weer nieuwe verkiezingen. Wie zijn de leden en waar houdt de wijkraad zich mee bezig? Maak kennis met Marianne de Bever-van Eck (VVD), Michiel Sträters (Groen Links), Jonathan Hoang (CDA), Elske Schreuder (D66) en Fred de Jong.

“De wijkraad heeft een voornamelijk adviserende rol”, vertelt Jonathan Hoang, “Een aantal leden van onze wijkraad heeft een politieke binding, maar dat hoeft niet. Wel is het soms gemakkelijk om via de fractie sneller contact te maken met het stadbestuur. We hebben een budget om bewonersinitiatieven te honoreren, organiseren thema-avonden, proberen gemeentelijke besluiten uit te leggen aan de bewoners en houden de wijk goed in de gaten.

Oud en jong
Ouderen in de wijk hebben de speciale aandacht van de wijkraad. Het Solnetwerk en de Prinsekerk organiseren regelmatig activiteiten, maar niet iedereen stapt makkelijk een kerk of ‘De Huiskamer’ binnen. Toch kan met anderen kletsen of eten heel gezellig zijn. Elske Schreuder: “Wanneer we honderdjarigen of mensen die zestig jaar getrouwd zijn feliciteren, geniet ik van hun interessante verhalen!” Wat is een goede manier om ouderen te bereiken? Hoang: “Mensen zijn soms blij verrast wanneer we een bloemetje komen brengen, maar anderen vragen: ‘wat kom jij nou doen?’ We horen graag wat oudere mensen aanspreekt, wat ze interessant vinden, we willen ze betrekken bij de wijk. Ook zijn we bezig om voor jongeren meer speelplekken te ontwikkelen, liefst met modulaire speeltoestellen die mee veranderen met het opgroeien van de jeugd.” Michiel Sträters: “In Bergpolder zag ik dat er een chillplek voor jongeren is, we willen onderzoeken of dat ook in Blijdorp nodig zou zijn. Hoe kunnen we Blijdorp socialer maken?” Marianne de Bever: “Bel bij overlast niet meteen de politie. Laten we het oplossen door met elkaar te praten en afspraken te maken.”

Het ontbreken van een oversteekplaats Statensingel Statenweg is een hot item. Waarom is het voor voetgangers niet meer mogelijk om veilig rechtdoor over te steken en zo hun rondje singel te lopen? Marianne de Bever: “Mensen zeggen ‘kom op wijkraad, doe daar iets aan!’ Maar ze weten niet dat dit geen beslissing van ons is, zelfs niet van de gemeente Rotterdam. De provincie bepaalt wat er met het doorgaande wegennetwerk door steden gebeurt. Wij zijn er om dat uit te leggen. Het probleem wordt zo niet opgelost, maar er ontstaat wel meer begrip.”

Biodiversiteit aan de Gordelweg
Michiel Sträter houdt zich onder andere bezig met ‘groen’. “We maken langs de Gordelweg een bijenstrook waar niet alles plat wordt gemaaid. Mensen kunnen een stuk weg adopteren en zo voor meer biodiversiteit zorgen. Er is nog één plek over, vlakbij de rotonde naar het CBR, dus bij deze: wil je hem onderhouden, laat het ons weten.

De wijkraad is het er unaniem over eens: Blijdorp is een geweldige wijk met zeer betrokken bewoners. De wijk is aan het veranderen, dat biedt nieuwe kansen. Zorgen voor elkaar, aandacht besteden aan je huis en straat moeten de bewoners zelf doen, maar de wijkraad is er met adviezen en als het kan met hulp. De aandachtsgebieden van de wijkraad zijn: parken, duurzaamheid en groen, verkeersveiligheid, ouderen (eenzaamheid en sociaal), kunst en cultuur, buitenruimte (onderhoud en bouwplannen) en communicatie. De Bever: “We vergaderen elke maand (zie de agenda in Blijdorpnieuws) en je kunt ook via Facebook en Instagram contact met ons opnemen. Doe dat vooral, we zijn er voor jullie!”

http://www.rotterdam.nl/blijdorp 
e-mail: wijkraden@rotterdam.nl
telefoon 14-010
per brief: Wijkraad Blijdorp, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.
Facebook: Wijkraad Blijdorp en Blijdorpse Polder
Instagram: wijkraadblijdorp