Ryan Vos

Ryan Vos

Ryan Vos (27) werd in mei 2022 geïnstalleerd als wijkraadslid voor Blijdorp, Bergpolder en Liskwartier. Hij verhuisde naar Middelland en gaat de raad verlaten.Toen hij aantrad was hij beleidsmedewerker bij de gemeenteraadsfractie van de PvdA, nu is hij woordvoerder voor de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijven (SBB).

Waarom wilde je plaatsnemen in de wijkraad? 
“In de wijkraad kun je meepraten en proberen richting te geven aan het beleid van de gemeente. Dat lukt niet altijd, maar als het wel lukt is dat fijn. Het is mooi om op deze manier de bewoners te vertegenwoordigen. Ze kunnen natuurlijk ook zelf met de gemeente praten, maar wij proberen hun mening nog meer te onderstrepen, ze worden luider gehoord.”

Waar ben je trots op?
“Ik heb me ingezet om het armoede- en schuldbeleid in BBL beter in kaart te brengen. Welzijnspartijen richten zich soms meer op het Oude Noorden, maar hoe zit dat in onze wijken? De gemeente gaat uitzoeken of er genoeg maatregelen genomen worden op het gebied van armoede- en schuldproblematiek. Vragen mensen die recht hebben op hulp die ook daadwerkelijk aan?” 

Je bent jong, een baan en de wijkraad, is dat niet te veel werk?
“Nee hoor, er is gelukkig ook nog tijd om te feesten. Ik hoop dat steeds meer jonge mensen zich geroepen voelen om zich in te zetten voor hun wijk.”