Berichten van de wijkraad

De wijkraad ondersteunt de komende periode de volgende bewonersinitiatieven:
Nieuw ontwerp Badkonijn (een bedrag voor het repareren, het nieuwe nog te kiezen ontwerp en de tewaterlating in de vijver van het Vroesenpark.
Het leven zingt rond, op 1 juni  in de Bergsingelkerk (concert MulticultiKoor Rotterdam Noord in samenwerking met een kinderkoor)
Het plaatsen van een hekwerk om de binnentuin aan de Dresselhuysstraat (en tevens de oprichting van een stichting door bewoners om het hek en de tuin te onderhouden).
Liskids 2024 op Koningsdag in het Liskwartier.

Afgelopen december heeft de wijkraad bijgedragen aan:
Een winterdiner voor kwetsbare ouderen inclusief bingo in de Opstandingskerk.
Kerstdiner op 24 december in de Torentuin (Lisplein), voor mensen die zich eenzaam voelen. 
Het vergroenen van een deel van de Schieweg (nr 85-105) door middel van vijf bloembakken.
In november 2023 nam Annika Schippers van de wijkraad deel aan het kerstboompanel van Opzoomermee. De Gemeente Rotterdam en Opzoomermee kijken naar duurzamere alternatieven voor de vele kerstbomen die nu nog elke december in de stad geplaatst worden. Bureau Klinkenberg ontwierp een circulaire kerstboom die tot 15 jaar mee kan gaan. Dit jaar werden er 20 van zulke bomen geplaatst in Rotterdam waarvan twee in onze wijken. De evaluatie vindt nog plaats.

Vergaderdata wijkraad BBL:
Woensdag 27 maart 20.00 uur Prinsekerk, Schepenstraat 69
Woensdag 24 april    20.00 uur Bergsingelkerk, Bergsingel 150-152
Woensdag 29 mei     20.00 uur Telecom Museum, Vlaggemanstraat 15