Rotterdammers weer op weg helpen!

Sinds 2015 zijn er in Rotterdam 43 wijkteams actief. In dit nummer van Blijdorpnieuws praten we in de rubriek ‘Wie doet wat in de wijk’ met Jamie Lagaay. Ze is wijkteamleider van Blijdorp, de Blijdorpse polder, Bergpolder en Liskwartier en vertelt enthousiast wat haar wijkteam doet.

Het wijkteam is een team van hulpverleners met verschillende expertises die basishulp bieden wanneer je problemen hebt op meerdere leefgebieden. Ze bieden onder andere hulp bij opvoeden, jeugdhulp, hulp bij het op orde krijgen van financiën en schulden, verslaving, dagbesteding en huiselijk geweld. Maar ook hulp aan ouderen en ondersteuning aan volwassenen en kinderen bij problemen met geestelijke gezondheid. Het team van Jamie bestaat uit zestien hulpverleners, negen jeugd- en gezinscoaches en zeven maatschappelijk werkers, waarvan er vier gespecialiseerd zijn in de (jeugd)geestelijke gezondheidszorg. Elk team wordt zo samengesteld dat het past bij de wijk.
Wanneer kun je op hulp van het wijkteam rekenen? Jamie vertelt: “je kunt je niet rechtstreeks aanmelden bij het wijkteam. Het wijkteam werkt nauw samen met het wijknetwerk, daarin zitten huisartsen, scholen, het centrum voor jeugd- en gezin, welzijnswerkers en de politie. Wanneer zorgen worden gedeeld met iemand uit het wijknetwerk dan kunnen zij het wijkteam benaderen. Daar moet de cliënt zelf toestemming voor geven, het is niet zo dat iemand zonder dat je het weet of wilt het wijkteam in kan schakelen. We bekijken elke aanvraag zorgvuldig en nemen daarna contact met je op. Daarnaast kunnen mensen met problemen zich wel zelf aanmelden bij de Vraagwijzer en zo doorverwezen worden.”

Nu even anders
“Het liefst maken we een afspraak bij de cliënt thuis, maar door de coronamaatregelen kan dat op dit moment niet, daarom wordt er nu veel gebruik gemaakt van beeldbellen. Als dat niet lukt wordt er een afspraak gemaakt aan de voordeur of nemen we iemand mee voor een wandeling.” Sommige cliënten ervaren beeldbellen met de bijbehorende afstand als prettig, maar Jamie hoopt toch dat de medewerkers van het wijkteam over een poosje weer bij mensen thuis kunnen komen. “Het is de bedoeling dat de cliënten zoveel mogelijk één gezicht zien zodat ze niet meerdere keren hun verhaal hoeven te vertellen aan verschillende hulpverleners. ‘Eén gezin, één plan’ is ons motto. En is er specialistische hulp nodig die wij zelf niet kunnen bieden, dan schakelen we die in.”

Zelf een plan maken
“In de eerste fase maken we samen met de cliënt een plan. Wat wil je dat er verandert? Hoe kun je dat bereiken? Ik word er blij van wanneer we Rotterdammers weer op weg kunnen helpen”, zegt Jamie. “Dat we mensen zelfvertrouwen kunnen geven om de stappen te zetten die nodig zijn. We streven ernaar dat de cliënt na een half jaar weer zoveel mogelijk zelfstandig aan de slag kan en al dan niet met hulp van het (wijk)netwerk het leven weer kan oppakken.”

Een eerste stap zetten is het meest lastige deel. De een gaat liever naar de huisarts, iemand anders praat makkelijker met de juf. Of met Solnetwerk in ‘de Huiskamer’. Voor dringende vragen is er van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur het spreekuur bij Vraagwijzer, een gratis loket voor informatie en advies op het Eudokiaplein 35. Je kunt je bij Vraagwijzer ook online of per telefoon op 14010 aanmelden. Jamie: “Ik werkte zelf jarenlang als jeugd en gezinscoach en weet wat het is om bij mensen thuis te komen. Het is zoeken naar de goede balans, naar een zetje op het juiste moment. Als teamleider bekijk ik welke hulpvraag goed bij welke medewerker past. We willen naast de mensen gaan staan. Met passie, kennis en flexibiliteit kunnen we gelukkig veel Rotterdammers helpen.”

Voor meer informatie over Vraagwijzer:
https://www.rotterdam.nl/locaties/vraagwijzer-noord/

Solnetwerk: Telefoon: 0102448240 E-mail: info@solnetwerk.nl
Huiskamer Blijdorp Statenweg 102A Rotterdam