Leren in de buitenruimte 

Daltonschool de Margriet in Rotterdam heeft aan de achterkant van de school een afgesloten tuin voor kleutergroepen en een openbaar toegankelijk plein aan de straatkant. Het was het eerste groene schoolplein van Rotterdam. Nu gaat de school het plein nog verder vergroenen en de buitenruimte actief gebruiken in het leerproces. De werkzaamheden beginnen nog voor de grote vakantie. Met uitzondering van de jonge plantjes, die wachten op koeler weer.

“Het is alweer jaren geleden dat het schoolplein werd opgeknapt. Het ontwerp is indertijd gemaakt door Sigrun Lobst, die onder andere ook de Speeldernis heeft ontworpen”, zegt meester Jan, die een groep kleuters onder zijn hoede heeft. Indertijd zijn in de kleutertuin de bosjes speelbaar gemaakt, zijn er houtsnippers aangebracht en sinds een maand hebben ze een echte boomhut. Spelen in het groen moest meer aan bod komen. Dat is ook doorgetrokken naar het speelplein aan de voorkant van de school, wat indertijd helemaal betegeld was.

Subsidie voor groen en blauw
“Toen we hoorden dat we opnieuw een aanvraag konden indienen, hebben we onze visie nog verder aangescherpt. Niet alleen het spelen in de buitenruimte is belangrijk maar er kan ook lesgegeven worden. Stadse kinderen zitten al zo vaak binnen.” De subsidie is natuurlijk ook bedoeld voor aanpassingen die inspelen op het veranderende klimaat; minder tegels, meer groen, betere waterbeheersing. 

“Hoewel we de subsidie niet in zijn geheel hebben gekregen omdat het plein al behoorlijk groen was, hebben we er zin in om onze schouders eronder te zetten. Biotoop natuur(speel)tuinen heeft een ontwerp en een maquette gemaakt. Maar die houden we nog even geheim!”

Buitenlessen, waar denk je dan aan?
De meeste mensen denken dan direct aan natuurlessen die er ongetwijfeld ook gaan komen. Maar het is bewezen dat bewegen een gunstig effect heeft op leren, dat geeft een hoger rendement. Dus wij denken ook aan tekenen naar de natuur en rekenlessen waar meten aan de orde komt. In het ontwerp is plaats gemaakt voor een amfitheater-achtige setting zodat je een groep kunt toespreken en interactieve gesprekken mogelijk zijn. 

“Onze ideeën hierover zijn gevoed door het resultaat op het kleuterspeelplein. We zorgen dat daar van alles ligt, planken, balkjes en stammetjes. De kinderen bedenken daar een spel mee. Als het geregend heeft laten we ze ook in de plassen spelen, ze maken greppeltjes waar weer een plank overheen gaat. Ze lopen met veel te lange takken te sjouwen en zoeken elkaar op om samen die tak toch verplaatst te krijgen. Zo leren ze samenwerken. En tegelijkertijd over zwaartepunt, gewicht, en dat nat hout glad is. Ook komen ze in aanraking met beestjes: spinnen, torren en pissebedden. Als het geregend heeft zien ze wormen tevoorschijn komen en nu het zo droog is niet.

Ouders weten dat kinderen vies thuis kunnen komen. Dat hoort bij onze school, wij willen dat de omgeving tot spelen uitnodigt.”

We doen het samen
Een aantal vrijwilligers gaat helpen met de aanleg en het onderhoud. Natuurlijk doen ook de ouders en de kinderen mee. De subsidie wordt ingezet voor de aankoop van materialen en er worden materialen gesponsord.

“Het is heel fijn om te zien dat ook de buurtbewoners betrokken zijn. Het is een openbaar plein en daarmee is het ook van hen. Als zij iets organiseren kunnen ze het plein gebruiken, natuurlijk wel buiten schooltijd en in overleg. Bovendien is het heel fijn dat de buurtbewoners het plein een beetje in de gaten houden tijdens de vakanties.”