Nieuwe Cultuur Club voor ouderen in Studio de Bakkerij

Voor 60-plussers met belangstelling voor kunst en cultuur is er een nieuwe Cultuur Club, opgericht door de Theaterwerkplaats voor Ouwe Rotten, SOL (Samen Ondernemend Leren) en Studio de Bakkerij. De Cultuur Club komt wekelijks bij elkaar om te praten over kunst en cultuur en zelf aan de slag te gaan met een zangdocent, een dansdocent, een theaterdocent of een schrijfdocent. Na afloop is er een gezamenlijke lunch. 

De kennismakingsbijeenkomst van de Cultuurclub is op dinsdag 4 juni om 10.30 uur in Studio De Bakkerij, Bergweg 238 in Rotterdam-Noord. Aanmelden en informatie: info@theaterwerkplaatsouwerotten.nl of 06 – 539 237 60 (Willy Hilverda)