Klimaatbestendige entree Diergaarde Blijdorp

Diergaarde Blijdorp heeft niet langer te kampen met wateroverlast. Een combinatie van verzakkingen, een groot percentage verharding en steeds heftigere buien zorgden ervoor dat de oude entree van de dierentuin (Van Aerssenlaan) regelmatig blank kwam te staan. Afgelopen december ging het plein geheel op de schop. 

Het voorplein van Diergaarde Blijdorp wordt niet alleen opgehoogd en opnieuw beklinkerd, onder het plein is een regenwateropvangsysteem geplaatst waarin 30% van de totale waterbehoefte in het oude deel van de Diergaarde wordt opgevangen. Het project is uitgevoerd met zogeheten Bufferblocks, hol betonnen elementen die geschakeld een solide waterberging vormen. Het regenwater wordt opgevangen via de omringende daken van het plein, waaronder het dak van de Rivièrahal.

De diergaarde gebruikt veel water om de gezondheid van dieren en planten te garanderen. Om hergebruik van het opgevangen regenwater mogelijk te maken wordt het regenwater gezuiverd in een bio-filterbed. Vanuit dit filterbed stroomt het schone regenwater richting een oude regenwaterkelder. Deze kelder is al in 1940 aangelegd en is jarenlang buiten gebruik geweest. Vanuit de regenwaterkelder kan het water worden hergebruikt in de naastgelegen Victoriaserre en via een ringleiding naar dierenverblijven worden gepompt.

Naar verwachting kan Blijdorp met dit nieuwe systeem jaarlijks circa 9.000 m3 kraanwater besparen en tegelijk wordt regenwater afgekoppeld van het riool. Het afkoppelen heeft een positief effect op het aantal overstorten en waterkwaliteitsproblemen in de aangrenzende Statensingel en het water in het Vroesenpark.

De metamorfose is ontwikkeld in het innovatieprogramma van de TU Delft, VPdelta en werd mogelijk gemaakt door financiële steun van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, de gemeente Rotterdam, TU Delft en de Hogeschool van Rotterdam.