Kanaalweg te krap in zijn jasje

Rotterdam groeit. Er moet daarom steeds slimmer worden omgegaan met de ruimte. Op de Kanaalweg zijn de Stadscamping, voetbalvereniging Steeds Hooger, manege Schanswijk en scouting Brownseagroep ’66 gevestigd. Alle vier hebben ze ambities voor de toekomst maar aan de Kanaalweg is de rek eruit. 

De ruimte om te groeien is beperkt en de bestaande huurcontracten zijn voor bepaalde tijd. Daarom willen de gebruikers duidelijkheid van de gemeente, zodat zij kunnen kiezen of ze wel of niet investeren in het verbeteren of uitbreiden van hun voorzieningen.

De toekomst van de Kanaalweg staat niet op zichzelf en hangt niet alleen af van de wensen van de gebruikers op korte termijn, maar ook van de stedelijke ontwikkeling op lange termijn. Daarom houdt de gemeente ook rekening met toekomstige bouwopgaven en economische en sociale kansen. Hoewel zij zelf schrijven dat deze plannen alleen nog maar met potlood ingetekend staan. Ze hebben 3 varianten onderzocht, waarbij de voor- en nadelen voor alle partijen in beeld zijn gebracht. Ook is in deze varianten gekeken naar alternatieve vergelijkbare locaties in de buurt.

Afgelopen december werd in het college van B en W besloten om variant één verder uit te werken. Hierin kunnen de camping, manege en scouting uitbreiden aan de Kanaalweg. 

Voetbalvereniging Steeds Hooger wordt verplaatst naar een andere locatie. Voor de voorgestelde omgeving van voetbalvereniging Rotterdam United voelde Steeds Hooger niet veel. Volkstuinencomplex Streven naar Verbetering voelde er niet voor om een deel van het complex te moeten afgeven aan de voetbalvereniging. Het kunnen recreëren op de tuinen is net zo belangrijk als een goeie voetbal accommodatie voor de jeugd.

Op 18 februari werd de variant besproken in de Gemeenteraad. Streven naar Verbetering heeft daaraan voorafgaand een geweldige lobby gevoerd om hun volkstuincomplex te behouden. En met succes. “HEEL GOED NIEUWS!!” melden ze op hun Facebookpagina. “Streven naar Verbetering is gered!! Afgelopen middernacht heeft de Rotterdamse gemeenteraad de motie van de Partij voor de dieren en zes andere partijen met een ruime meerderheid (38 voor/ 7 tegen) aangenomen. Hierdoor is uitplaatsing van Steeds Hooger naar het complex van SNV uitgesloten.”

Dat er alsnog een oplossing moet komen voor Steeds Hooger mag duidelijk zijn. We gaan ervanuit dat de gemeente ook voor hen een mooie plek inricht.