Het Daltonveld

De Blijdorpsepolder één wijk met Blijdorp maar zo verschillend.
Welkom in de Blijdorpsepolder.

Naast de wijk Blijdorp, ingeklemd tussen spoor en kanaal ligt de Blijdorpsepolder waar de wijk Blijdorp naar is vernoemd. Het Daltonveld, een ecologisch stuk groen van nog geen dertig meter breed, parallel langs de HSL-spoorlijn, is een bijzonder stukje in deze polder, waar veel te zien is als je er oog voor hebt.
Het Daltonveld ontstond bij de aanleg van het HSL-tracé. In plaats van de ‘overgebleven’ strook plat te maken en vol te storten met bemeste plantsoengrond, koos bureau Stadsnatuur Rotterdam (bSR) ervoor om er gewoon zand te storten. Hetzelfde zand waar heel Rotterdam op is gebouwd. De eerste paar jaar groeit er weinig en ziet het er niet aantrekkelijk of ecologisch uit, maar het was het wachten waard.
De beloning is een wilde, gevarieerde bloemenzee in de zomer, door de in de stadsgrond meegekomen zaden en de arme groeiomstandigheden. Pastinaak kan je er zo in het wild uit de grond trekken. Naast boerenwormkruid, rolklaver en koekoeksbloemen die hier groeien, fladderen er in de zomer vlinders als het icarusblauwtje. Het water onder het HSL-tracé met honderden schuine betonnen palen die een kunstwerk op zich zijn, biedt weer een totaal ander ecologisch landschap. Meerkoeten, nijlganzen, eenden en waterkippen zwemmen er lustig op los. Soms als je gelukt hebt, zie je een karper tientallen centimeters de lucht in springen. Of was dat nu een snoekbaars die achter een groene kikker aan zat? Het leeft in het Daltonveld het hele jaar door, en het is er nooit saai.

Wil je het Daltonveld zelf verkennen? Via de Stadhoudersweg of via de Gordelweg onder het spoor door, loop je via de olifantenpaadjes zo het Daltonveld op. Trek stevige en waterdichte schoenen aan, want het kan er wel eens nat zijn, zoals het hoort.
Geniet ervan!
Frank Hensen