Gluren bij de buren: Het Oude Noorden heeft Kipa nodig

Al 25 jaar is het Kinderparadijs Meidoorn (Kipa) een begrip in het Oude Noorden. Kipa wil kinderen veilig, gezond, gelukkig en sociaal laten opgroeien tot burgers die met beide benen in de maatschappij staan. De impact van Kipa is groot. Vele kinderen en gezinnen komen hier al generaties lang.

In een kwart eeuw hebben duizenden kinderen via het Kinderparadijs hun weg in de wereld gevonden. Op dit moment is één derde van de basisschoolkinderen in de omringende postcodegebieden lid van Kipa. Voor hen, hun ouders, de buurt en het wijknetwerk is het een betekenisvolle plek. In het Oude Noorden leeft een kwart van de gezinnen onder de armoedegrens. Dat is maar liefst 10 keer meer dan het Nederlandse gemiddelde van 2,3%. Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit neemt zelfs toe. Voor veel van deze kinderen is Kipa een belangrijk tweede thuis. Met de voorgenomen beëindiging van de subsidie Colour Locale laat de gemeente Rotterdam bijna 700 kinderen en hun ouders in de steek.

Een goede start in het leven
Het Kinderparadijs wordt wel eens een speeltuin genoemd, maar dit doet de organisatie tekort. Op basis van 11 goed onderbouwde projecten wordt maatwerk aan gezinnen geboden. Vroeg signalering en talentontwikkeling zijn hierbij de belangrijkste pijlers; de kinderen ontdekken hier hun talenten en passies. Ouders worden zeker niet vergeten en medewerkers onderhouden goed contact met hen en met het wijknetwerk, school, welzijn, sportverenigingen. Kipa is actief op scholen, organiseert wijkevenementen en is één van de trekkers binnen het wijknetwerk. ‘Kinderen ontwikkelen bij Kipa hun Maakkracht. Dit is een combinatie van vaardigheden, attitudes en kennis die mensen in kunnen zetten om in hun leven goede keuzes te maken en (levens)vraagstukken op een sociale en positieve manier aan te vliegen. Het is de bedoeling dat kinderen na hun tijd bij Kipa weggaan met het gevoel dat wat er ook op hun pad komt, zij oprecht geloven: Ik kan het!’

Met de preventieve aanpak van het Kinderparadijs worden kinderen sociaal vaardiger en lopen ze minder risico om terecht te raken in bijvoorbeeld criminele circuits of dure hulpverleningstrajecten. Zo ontwikkelde Kipa een gekende en erkende aanpak die kinderen een goede start in het leven biedt. Daar nu mee stoppen is een verkeerde zuinigheid: er is weinig duurder dan armoede.

Als de dreigende sluiting van Kipa een feit wordt, betekent dit de sluiting van het tweede thuis van 682 ingeschreven kinderen. Samen met de Wijkraad van het Oude Noorden komt Kipa in actie tijdens een bijeenkomst waar ook leden, collega’s, partners, ouders, en gemeenteraadsleden zijn uitgenodigd.

Dinsdag 27 juni, 20:00-22:00
Kipa, Meidoornstraat 47, Rotterdam