Diergaarde Blijdorp in Rotterdam stopt met de gorillagroep in het park

Foto Johanna Kok via Facebook. Disclaimer: de redactie heeft er alles aan gedaan om de rechthebbende te achterhalen.

Diergaarde Blijdorp in Rotterdam stopt met de gorillagroep in het park. In de komende jaren verhuizen alle apen naar andere dierentuinen. Na de dood van de beroemde zilverrug Bokito dit voorjaar heeft de gorillagroep geen leider meer. Het introduceren van een nieuwe zilverrug is volgens het dierenpark erg risicovol. 

“Een nieuwe leider in de groep kan voor problemen zorgen. Een nieuw leidend mannetje kan bijvoorbeeld alle nakomelingen van zijn voorganger doden, omdat hij ruimte wil voor eigen nageslacht. In de natuur wordt dit probleem door vrouwtjes vaak opgelost door zich aan te sluiten bij een andere groep, maar in een dierentuin gaat dat natuurlijk niet vanzelf.”

Maar er is nog een belangrijke reden voor het vertrek van de gorilla’s. Blijdorp heeft een nieuwe visie heeft op soortbehoud en natuurherstel daarvoor moeten ander keuzes gemaakt worden. Ze gaan daarom focussen op tien (bedreigde) dier- en plantensoorten die hun soortgenoten in het wild een gezicht moeten geven. 

“Om deze doelstellingen waar te maken moeten er soms lastige keuzes worden gemaakt, waar dit er een van is”, schrijft Blijdorp op de website. Er is daarbij onder ander rekening gehouden met de beperkte ruimte die Blijdorp heeft. 

Waar je van houdt, wil je beschermen
“Op dit moment staan wij, samen met onze planeet, voor één van de grootste uitdagingen in de geschiedenis. Steeds sneller sterven plant- en diersoorten uit. Dit verlies moet stoppen. Ons doel? Tien bedreigde soorten, op de rode lijst, in bedreiging af laten nemen. Dit is de drijfveer van onze impactvolle nieuwe koers.”

Blijdorp biedt de bezoekers de natuurlijke leefomgeving van de diersoorten en geeft informatie over het behoud van de biodiversiteit. “Als we niets doen, verdwijnen diersoorten en daarom zet Diergaarde Blijdorp zich in voor natuurherstel.” De urgentie en de oplossingsrichting omschreven zij in vier guiding principles: Stop the Loss, Reverse the Red, Brighten the Blue en Expand the Green. Soortbehoud en natuurherstel gaan hand in hand, dus vormen deze twee samen onze strategie. ‘Together we bring nature back to life’.

Voor vrijwel alle apen is al een nieuwe plek gevonden, maar de verhuizingen zullen nog enkele jaren vergen. Een van de mannetjes, Aybo, is al verhuisd naar een dierentuin in Frankrijk.