De wijkregisseur: spin in het web

Wijkregisseur Jerry

In de rubriek ‘Wie doet wat in de wijk’ spreken we Jerry Vreden, de wijkregisseur van Blijdorp, Bergpolder en Liskwartier. Hij zorgt ervoor dat de wijken schoon, heel en veilig blijven. Problemen in de openbare ruimte zijn bij Jerry in goede handen.

In Rotterdam werken medewerkers van Stadsbeheer samen om ervoor te zorgen dat de buitenruimte zo goed en efficiënt mogelijk in vorm blijft. Wijkregisseurs zijn binnen de veertien gebieden het eerste aanspreekpunt. Niet alleen voor de collega’s van de gemeente, maar ook voor winkeliers, bewoners en scholen met problemen in de openbare buiten ruimte. 

“Eigenlijk ben ik een ’hands-on’ type,” vertelt Jerry, “iemand die graag meteen aan de slag gaat om iets in orde te maken. Hiervoor was ik teamleider handhaving en werkte ik vaak ’s avonds en in het weekend. Omdat ik meer tijd met mijn zoontje wil doorbrengen ben ik wijkregisseur geworden van prachtige wijken in Rotterdam. Nu is het mijn taak om als spin in het web te zorgen dat problemen in de wijken aankomen en opgelost worden door de juiste diensten: Schone Stad, Toezicht en Handhaving en Openbare Werken.”

 “Ik ben opgegroeid in het oude Noorden, mijn zussen wonen daar nog steeds. Normaal gesproken ben ik veel in de wijken aan het werk, in Corona tijd is dat minder mogelijk, maar dat gaat ooit weer beter worden. Ik werk graag samen met Sanne Lansdaal, de wijknetwerker. We vormen een goed team.”

Naastplaatsingen
“Regelmatig zijn er klachten over vuilnis dat naast de ondergrondse containers staat. Dan vraag ik de teamleider Schone Stad om de vuilnisbak drie weken te checken, zo kijken we wat daar fout gaat. Wat blijkt? Iets dat veel te groot is, is in de container gepropt en de container zelf is nog lang niet vol. De volgende bewoner zet de zak ernaast en wanneer die er eenmaal staat volgt de rest. Door Corona flyeren we niet, normaal gesproken doen we aan preventie en leggen we uit dat het helpt om vuilnis kleiner te maken en goed door de opening van de container heen te duwen om zo een ‘klemmetje’ te voorkomen. Wanneer er echt sprake is van overvolle containers dan hebben we dat in beeld en proberen we dat snel op te lossen.”

“Vanwege Corona is er meer afval vanwege internetbestellingen. Mensen zijn vaker thuis en irriteren zich sneller. Sanne en ik gaan ook wel langs bij mensen van wie we veel klachten krijgen en praten een poosje. Soms blijken er ook andere dingen aan de hand te zijn. Wanneer ik mensen aan de telefoon heb hoor ik verhalen die verder gaan dan de klacht. Zo kunnen mensen even hun ei kwijt, ook dat is een onderdeel van mijn werk. Laatst mailde een moeder van twee kinderen die een idee hadden over afval in de stad. Ik heb hen in contact gebracht met een kunstenaar die afval kan verwerken, een andere keer zet ik het door naar Openbare Werken of naar Schone Stad.”

Bewoners bewust maken
“Hoe bewuster we met elkaar omgaan, hoe beter het gaat. Huisvuil goed aanbieden en netjes parkeren zijn dingen die je zelf kunt doen. Mensen die fietsnietjes aanvragen willen ze wel, maar niet voor hun deur. Kunnen ze verschoven worden? Soms kan dat niet vanwege boomwortels of kabels. Vraag je een fietsnietje aan, dan komt dat in principe voor je eigen deur. Ook zijn mensen boos wanneer er bomen worden gerooid, maar dat doen we altijd met een reden. Meestal is er al ingepland wanneer de vervangende boom in de winter wordt geplant. Het helpt wanneer ik dat kan vertellen”. Over het Vroesenpark: “Als borden kapotgaan zetten we nieuwe neer. Het is verboden om te fietsen, dat is alleen toegestaan op de fietspaden aan de randen van het park. Mail me op wijkregienoordsb@rotterdam.nl of bel via 14010.”