De ogen en oren van Blijdorp en Liskwartier

Sanne Lansdaal

Wist u dat Blijdorp een wijknetwerker heeft? Haar naam is Sanne Lansdaal en ze heeft zowel Blijdorp als Liskwartier onder haar hoede. Wat doet een wijknetwerker precies en met wat voor vragen kunnen we bij haar terecht?

“Ik ben een schakel tussen de gemeentelijke organisatie en de wijken in de breedste zin”, vertelt Sanne. “Wat vind ik van de plannen van de gemeente op het gebied van sociaal, buitenruimte en veiligheid? Hoe laat ik de besluiten die op het stadhuis genomen worden goed landen in de wijk? En de andere kant op: hoe krijg ik de vragen van de wijkbewoners bij de juiste ambtenaar op de Coolsingel? Waarom mag iets niet en wat kan ik doen om het wel mogelijk te maken? Soms bedenken collega ambtenaren een plan, bijvoorbeeld over het plaatsen van GFT-containers. Je kunt ze zomaar overal neerzetten of je kunt met bewoners in gesprek gaan over wat een goede plek zou kunnen zijn. Natuurlijk is niet alles zo te regelen dat iedereen tevreden is, maar vaak komen we samen wel een heel eind.”

Creatieve oplossingen

Wijknetwerkers hebben een enorm netwerk en veel specifieke gebiedskennis. Bij alles wat ze zien of horen vragen ze zich af: voor wie is dit relevante informatie? Ze zijn de integrale ogen en oren van het gebied waar ze voor werken. Ook is de ene straat de andere niet. Extra fietsparkeerplekken zijn voor sommige straten broodnodig, maar op andere plaatsen zitten de mensen daar niet op te wachten. Sanne lobbyt en bemiddelt, creatieve oplossingen zijn haar specialiteit. Is het misschien handig om eerst een proef te doen? Bewoners kunnen bijvoorbeeld tijdelijke fietsparkeerplekken op straat stoepkrijten om te bekijken hoe dat bevalt. Als blijkt dat het werkt, kan het permanent worden.

Positieve energie

“Ik ga het liefst voor positieve energie”, zegt Sanne. “Denk aan de geveltuinen. Mensen moeten ze zelf onderhouden, maar via een bewonersinitiatief plantjes aanschaffen voor de hele straat is zeker mogelijk.” Onlangs heeft Sanne bewoners van de Berkelselaan in het Liskwartier kunnen helpen met het omtoveren van een perk met prikkende struiken in een gezellig stukje groen waar kinderen kunnen spelen en bewoners lekker kunnen zitten. De struiken waren aan de beurt om vervangen te worden, maar dat zou nog een paar jaar duren. De kinderen die er wilden spelen zijn dan alweer een stuk ouder. Na bemiddeling en overleg, ging stadsbeheer overstag en konden de bewoners aan de slag met de realisatie van hun groene paradijsje.

 Ruimte maken om dingen gerealiseerd te krijgen.

Wijkraden hebben een budget om bewonersinitiatieven mogelijk te maken, wijknetwerkers hebben dat zelf niet. Als iemand een bewonersinitiatief wil presenteren aan de wijkraad is het raadzaam om eerst het plan aan de wijknetwerkers voor te leggen, zij adviseren de wijkraad. Klopt je begroting wel? Kunnen mensen met eenzelfde idee aan elkaar gekoppeld worden? Enorme plannen worden soms kleiner gemaakt, zodat ze in een andere vorm wel door kunnen gaan. Wijknetwerkers kunnen zelf niets initiëren, er moet altijd eerst een initiatief komen van een bewoner die een goed plan heeft voor wijk. Daarna kan Sanne helpen om richting te geven aan dat plan. Mooie voorbeelden van inmiddels gerealiseerde bewonersinitiatieven zijn het Atelier op wielen (waar jong en oud kunnen schilderen op 4 vaste plekken in de wijk), Stadskwekerij De Kas (waar mensen elkaar kunnen ontmoeten in hun Groene huiskamer), de concerten, poëzie middagen en tentoonstellingen in het Emmahuis en het Statensingelconcert. En natuurlijk de krant waarin je nu zit te lezen!

Heb je een goed idee voor Blijdorp of wil je iets anders bespreken met de wijknetwerker? Bel of mail Sanne Lansdaal: 0628489327/ sk.lansdaal@rotterdam.nl.
Ze spreekt graag met je af om samen je plan te bekijken of met je te overleggen over de wijk. In de volgende nummers van de krant maken we kennis met het wijkteam, de wijkregisseurs, de wijkmanager, de wijkagent en de wijkraad.