Corona #Goedeburenbuurt-plan Rotterdam Noord

Eerste hulp voor ouderen en kwetsbare bewoners

Vele mensen in de wijk bieden hun hulp aan, Solnetwerk heeft samen met het wijknetwerk in Noord een plan gemaakt om deze hulp te coördineren. Een plan dat niet statisch is maar moet werken als een onderlegger die richting geef, zodat hulpverleners, vrijwilligers en hulpbehoevenden elkaar zo goed mogelijk en veilig weten te vinden. Waar nodig en mogelijk zal Wijknetwerk Noord en Solnetwerk inspelen op de ontwikkelingen per dag.

Inleiding
“Het is werkelijk hartverwarmend! Zoveel mensen bieden hun hulp aan”, schrijft Femke Hartendorp van Solnetwerk. “Nu de Corona maatregelen van kracht zijn, is er vooral bezorgdheid over ouderen en kwetsbare bewoners, ze zouden kunnen vereenzamen of de nodige hulp ontberen. Maar tegelijkertijd zijn er ook zo veel bewoners die direct hun hulp aanbieden. Ook netwerkpartijen hebben zich met plannen gemeld. Er is zowel sprake van vraag als aanbod, deze twee willen we in een goed doordacht plan samenbrengen en communiceren met het netwerk en de kwetsbare bewoners.” Daarom is het ‘Corona #Goedeburenbuurt-plan Rotterdam Noord’ geschreven, zodat vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar afgestemd wordt. Welke maatregelen kunnen we verwachten?

Informatie aan ouderen en organisaties uit het wijknetwerk
Solnetwerk heeft een overzichtelijke Flyer gemaakt die informatie geeft aan ouderen in Noord. De flyer laat zien waar ze terecht met hun hulpvragen en/of voor een praatje. “De flyer wordt nu gedrukt en woensdag bezorgd bij alle 75+ ers, de mensen van de ‘Houd maar op de hoogte lijst’ en vaste bezoekers van Huizen van de Wijk. Met als doel dat zoveel mogelijk ouderen weten dat we er voor hen zijn. Hier komt uiteraard nog een vervolg op.”

Ouderen en kwetsbare bewoners kunnen bellen met de hulplijn
Ouderen die in de problemen komen met boodschappen, medicijnen ophalen, honden uitlaten, ontbrekende zorg, wegvallende thuiszorg, warme maaltijd en dergelijke, kunnen de hulplijn bellen: 06-42171451 en 06-11886979.
Deze nummers worden wellicht nog aangevuld met een stedelijk nummer, zodra dit nummer bekend is, zullen we dit op de website toevoegen.

Ook de telefoonnummers van Spin in ‘t Web en Senior Talent Coach staan open. Of wilt u liever online contact? Dat kan ook via Chatpoint via www.solnetwerk.nl. Chatpoint is de digitale variant van het welbekende Checkpoint.

Wie doet wat?
Er worden veel vragen verwacht, daarom is aan een paar organisaties gevraagd de uitvoering voor bepaalde werkzaamheden in heel Noord op zich te nemen. Spin in ’t web zal de hulpvragen verzamelen, medewerkers beantwoorden de chats en zetten hulpvragen door naar ‘Spinnen in het web’. Ook is terugkoppeling georganiseerd om zo de opvolging te waarborgen. Door het zo te organiseren blijft het overzicht behouden en werkt iedereen vanuit het wijknetwerk aan onderdelen waar zijn/haar toegevoegde waarde en kracht zit.

Naast alle zorgvragen wordt er ook gedacht aan de mensen die even willen praten met iemand als ze zich alleen voelen of zich vervelen. Zij kunnen bellen met de Even kletsen telefoon 06-40835071 en 06-59905499. Wijkteam Noord organiseert een bel team met vrijwilligers uit de wijk. Zingevingsvragen worden doorgezet naar Hildegard Faber (project Motto) en mensen die echt geestelijke zorg nodig hebben, worden doorgezet naar de bellijst van het ouderenmaatschappelijk werk.

De #Goedeburenbuurt wordt geactiveerd
Mensen en organisaties die zich melden of, op onder andere Next-door en facebook een oproep plaatsen, worden actief benaderd en geregistreerd voor zover daartoe toestemming wordt gegeven. “We plaatsen deze zogenaamde losse #goedeburen in een lijst die door de Spinnen in ‘t Web in een poule per wijk ingedeeld is. De spin in ’t web heeft overzicht waar extra handen nodig zijn en kan zo de #goedeburen heel gericht plaatsen. Dit zal per week verschillen en daarom is het belangrijk dat dit centraal gebeurt.” Een voorbeeld instructie over het beperken van contact tussen vrijwilliger en #goedebuur volgt zo spoedig mogelijk.

Ouderen bellen
Een bel team van diverse organisaties, belt zelf actief om te horen of het goed gaat, of er hulp nodig is, van klein tot groot. Hiervoor zijn ouderenwerkers, participatiemakelaars, ouderen maatschappelijk werkers en netwerkpartijen als ‘Wijkleerbedrijf’, ‘de kerken’ en ‘Wilskracht Werkt’ ingeschakeld.

Wat kun je zelf doen?

  • Melden individuele buurtbewoners die willen helpen zich bij je, geef dan door dat zij zich kunnen melden via ouderenwerk@solnetwerk.nl er wordt dan contact met hen opgenomen.
  • Melden kwetsbare buurtbewoners zich, geef door dat zij de hulplijn kunnen bellen 06-42171451 en 06-11886979 of een terugbelverzoek kunnen achterlaten bij ouderenwerk@solnetwerk.nl met gegevens van de oudere of kwetsbare bewoner. Vermeld hier duidelijk dat het om de hulplijn gaat.
  • Heb je als organisatie iets te bieden wat kan helpen, laat het dan weten via fhartendorp@solnetwerk.nl Iedereen krijgt antwoord, soms niet direct! Je inzet wordt getoond middels nieuwsberichten en updates.
  • De werkwijze is in één schema samengevat, dit geeft inzicht in de werkwijze rondom hulpvragen die gaan komen. Volg deze werkwijze, dat gaat helpen om efficiënt te zijn.
  • Mocht je zelf beschikbaar zijn voor kleine klusjes (zoals het verspreiden van de 2000 flyers onder 75+ers) laat het weten, alle handen helpen (en tegelijkertijd proberen we te grote groepen bij elkaar te voorkomen)
  • Tot slot, voor ‘Wilskracht Werkt’ zijn we op zoek naar chauffeurs voor hun bus (belangrijk voor het boodschappen vraagstuk). Ze hebben een paar trouwe chauffeurs die vanwege hun gezondheid nu thuis zijn, dus ken je mensen die willen helpen met rijden laat het weten via 06-42473507 of liana@wilskrachtwerkt.nl