Ariane Lelieveld, pionier in duurzaamheid

Zonnepanelen, auto’s delen, kleding ruilen, gezonde lucht, groene moestuinen, repair-cafe, Blijstroom; als het gaat over duurzaamheid duikt de naam Ariane Lelieveld al snel op. Ariane bouwt aan een duurzame wereld, met schone energie die eerlijk is. Ze vertelt graag over hoe dat eruitziet en wat daarvoor nodig is. Ze heeft heel wat duurzaamheidsprojecten in gang gezet met groepen bewoners, zonder agenda, zonder stappenplan, organisch groeiend. De energie spat ervan af.

Klein begonnen met Blijstroom
Moeiteloos stoomt ze verder: “Wist je dat we al vanaf 2011 een Blijdorps klimaatakkoord hebben? Ken je Blijdorp010empowered? Je doet toch wel mee aan de energieparty’s? Duurzaamheid is breed,” zegt Ariane, “het gaat over voeding, energie, mobiliteit, bouwen, industrie, maar ook hoe we als buren met elkaar omgaan. Mijn expertise ligt bij bouwen.”
Na een loopbaan als (interieur)architect, ontwerper en projectleider, trok Ariane in 2010 de stoute schoenen aan en maakte ze van duurzaamheid haar werk. “Ik ben mijn eigen klimaat-avontuur aangegaan met mensen uit de buurt. Als testcase nam ik eerst mijn eigen appartement. Het bleek lastiger dan gedacht om dat energiezuinig te maken. Voor verduurzaming hebben mensen hulp nodig, daar kan ik bij helpen.

Als zonnepanelen niet op het eigen dak kunnen, dan op een ander dak”, bedacht Ariane. Zij verzamelde een groep buren en ging aan de slag. Deze burengroep groeide uit tot de coöperatie Blijstroom. De zonnepanelen op de school op de Noorderhavenkade waren het eerste succes. Vorig jaar volgde de Margrietschool. Inmiddels willen steeds meer scholen en bedrijven hun daken vol leggen met zonnepanelen en de opbrengst delen met de bewoners uit de buurt die geen eigen dak hebben. Ook hielp ze als lid van Eetbaar Rotterdam een buurtuin-vereniging oprichten, met het opzetten van het delen van burenauto’s (elektrisch natuurlijk), zette ze zich in als luchtwachter en ze draaide jaren het Repair Café in Rotterdam Noord. Om die initiatieven een plek te geven en zichtbaar te maken richtte ze Blijdorp010empowered op. Een lokaal platform waar haar visie over de toekomst van Blijdorp, Rotterdam en de wereld bij elkaar komt.

Als water, soepel overal tussendoor
“We leven als mensen in één grote wereldeconomie, we wonen in de steden dicht bij elkaar, maar de geestelijke afstand is mijlenver,” mijmert Ariane. “De familiebanden waren vroeger veel sterker dan nu. De Covid-19 pandemie legt veel systeemfouten bloot. Hoe mooi zou het zijn als we hierdoor weer leren om beter rekening te houden met elkaar, aandacht te hebben voor elkaar en aan te sluiten bij wat mensen willen. Met het herontwerpen en (opnieuw) inrichten van gebouwen wil ik die afstand tussen mensen verkleinen en ontmoetingen stimuleren zodat contact gemakkelijk kan ontstaan op wijk- en straatniveau.“

Als expert van het gewone leven sluit Ariane overal makkelijk bij aan en schakelt ze moeiteloos tussen haar technische en creatieve ervaringen. Ze is van jongs af aan technisch ingesteld met interesses in creëren en bouwen. Dat ze een technische opleiding bouwkunde ging doen verbaasde niemand. Daarna volgde de kunstacademie. “Als meisje in een mannenwereld, ben ik weerbaar geworden,” vertelt ze. “En op de kunstacademie, moest ik vervolgens mijn gestructureerde mathematische werkwijze afleren. Maar die twee invalshoeken hebben mij leren manoeuvreren tussen rigide en fluïde.”

Duurzame pionier
“Mijn ideaal is een experimenteerruimte, waar mensen kunnen uitproberen en leren hoe ze duurzaamheid kunnen toepassen in hun eigen leven en wonen. De gemeente zou goede voorbeelden en ondersteuning moeten bieden bij het ingewikkelde keuzeproces. Die experimenteerruimte heb ik nu in de Duurzaamheidswinkel in IJsselmonde, van waaruit ik werk als adviseur duurzaamheid. Ik probeer mensen te inspireren en help bewoners om aan de slag te gaan, als is het maar een klein facet. Belangrijk is dat iemand het als positief ervaart en vanuit daar de volgende stap kan bepalen.”

https://blijdorp010empowered.wordpress.com 

Boek: Duurzaam Denken Doen
Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over duurzaamheid, lees dan het boek ‘Duurzaam Denken Doen’ van hoogleraar duurzaamheid Jan Jonker. Het boek is een vervolg op de club van Rome van 25 jaar geleden en de gedachtenvorming over duurzaamheid die in de jaren ’70 ontstond onder invloed van de oliecrisis. Het boek legt de basis voor hoe kennis die aanwezig is in de wijken ontsloten kan worden. Het boek is geschreven door 400 professionals uit een mix van vakgebieden. Ariane Lelieveld heeft meegeschreven aan het boek.