Plan Het Nieuwe Noorden haalbaar?

Ontwerpschets de Kralingse berg, MVRDV

De PvdA-fractie heeft in januari een raadvoorstel ingediend om de A20 van Kleinpolderplein tot Terbregseplein te ondertunnelen of overkappen. Eerder al, in 2009, werd een dergelijk idee van architectenbureau MVRDV (de ‘Kralingse berg’) gepresenteerd. Dat werd onder meer vanwege de financiële crisis niet doorontwikkeld. Nu is door de PvdA opnieuw een plan van MVRDV ingediend, nog veel ambitieuzer. 

Het plan voorziet in ruimte voor 9000 woningen en, aldus de PvdA, in vergroting van de leefbaarheid door veel groen en een betere bereikbaarheid van Kralingse Plas, Bergse plassen en Rottemeren. Wijken die nu door de A20 worden gescheiden, zoal Blijdorp en Bergpolder en het Kleiwegkwartier, zouden op een natuurlijke manier met elkaar verbonden worden. 

Bewoners van Blijdorp, met name van de woonboten in het Noorderkanaal, maken zich zorgen over het Nieuwe Noordenplan. Komen zij straks jaren in een bouwput te liggen? Inmiddels is het maar zeer de vraag of het plan erdoor zal komen. Het College heeft in september aan de raad laten weten niet van zins te zijn een duur haalbaarheidsonderzoek (geschatte kosten: 1 miljoen euro) te gaan financieren. Het College vreest verder dat de totale kosten van het plan ten opzichte van de opbrengsten per woning onevenredig hoog zullen zijn en vindt de bereikbaarheid van het OV in het plan niet voldoende.

Volgens de initiatiefnemer van het plan, raadslid Dennis Tak, zijn marktpartijen nog steeds enthousiast. “Het College wil het haalbaarheidsonderzoek niet financieren. Deze marktpartijen willen dat wel. Daarom ligt nog steeds de vraag aan de gemeenteraad voor om in te stemmen met een haalbaarheidsonderzoek. Rotterdam wil minder auto’s en meer autoluwe plekken. Dit plan kan daarbij helpen.” 

Het raadsvoorstel staat op 24 november op de agenda van de Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte.