Nieuwe wijkraad Blijdorp, Bergpolder, Liskwartier (BBL)

Op 16 maart vonden de wijkraadsverkiezingen plaats. De uitslag van de wijkraads- verkiezingen is bekend gemaakt op 23 maart 2022 tijdens een openbare zitting van het centraal stembureau. 

In Blijdorp stemde bijna de helft (48,52%) van alle stemgerechtigden en daarmee was de opkomst duidelijk hoger dan in andere wijken van Rotterdam. Van de 22.587 kiesgerechtigden vonden 10.995 hun weg naar een van de 17 stembureaus in Noord. Van deze 10.995 waren 41 stemmen ongeldige en 388 mensen stemden blanco.

Op 23 maart jongstleden maakte de burgemeester de nieuwe lijst van de leden van de Wijkraad Blijdorp, Bergpolder, Liskwartier (BBL) bekend: 

Op één Annika Schippers, met 1372 voorkeursstemmen, (13 % van alle stemmen). 
Gevolgd door Lideke Detmers met 811 voorkeursstemmen (7,7%), 
Ryan Vos, 732 stemmen (7,0%), 
Karin Padmos, 692 stemmen (6,6%), 
Marte Buijsen, 677 stemmen (6,4%), 
Job Rood, 574 stemmen (5,5%). 
Last but not least moest er getost worden om kandidaat nummer zeven, omdat Reidar Plokker en Rosalie Driessen op een gedeelde zevende plaats uit zijn gekomen met ieder 564 stemmen (5,4%) De loting viel uit ten gunste van Reidar Plokker.

De komende weken krijgen de nieuwe wijkraadsleden training vanuit de gemeente. Hierbij worden ex-wijkraadsleden ingezet omdat zij het klappen van de zweep kennen.
Uiteraard bent u van harte welkom om de nieuwe oren en ogen van de wijk van alle informatie te voorzien die u aan het hart gaat.