Motto: betekenisvolle gesprekken met ouderen

Beeld: Motto

Ouderen blijven tegenwoordig steeds langer zelfstandig wonen, gewoon thuis in hun eigen huis. Alleen of met een beetje hulp redden zij zich vaak prima. Maar er zijn veel ouderen die graag wat vaker met iemand willen praten. Gewoon over alledaagse dingen, maar ook over zorgen, juist fijne gevoelens of de diepere dingen van het leven, zoals zingeving en betekenis. Een regelmatig contact met iemand die oprechte interesse heeft en goed kan luisteren is dan prettig.

Vrijwilligers gezocht
Motto koppelt vrijwilligers aan ouderen die behoefte hebben aan fijne gesprekken. Motto staat voor Meelevende Ondersteuning Ten behoeve van Thuiswonende Ouderen en is een project van Samen 010, een organisatie die tal van sociale activiteiten door heel Rotterdam ontplooit. Motto is er in verschillende stadsdelen, waaronder Rotterdam Noord. Daar zijn momenteel meer aanvragen dan vrijwilligers. Motto Noord is daarom op zoek naar vrijwilligers.

Waardevol werk
“Het vrijwilligerswerk bij Motto betekent veel voor ouderen,” vertelt projectleider voor Motto Noord, Hildegard Faber. “Onze vrijwilligers verbazen zich er soms over wat zij, alleen door te luisteren, voor ouderen kunnen betekenen. De mensen staan vaak al op de uitkijk als iemand komt, ze voelen zich gehoord en gezien en daardoor minder eenzaam. Ouderen zijn blij dat ze weten dat zij met hun zorgen, vragen en vreugde bij iemand terecht kunnen. Wat ik vaak hoor, is dat vrijwilligers zelf ook leren al die verschillende levensverhalen. Het geeft voldoening om te zien hoe ‘hun ouderen’ helemaal oplichten wanneer ze elkaar weer zien.”

Training en begeleiding
Wie bij Motto vrijwilliger wordt, voert met één of twee ouderen ongeveer eens per twee weken een individueel gesprek. Bijvoorbeeld tijdens een wandelingetje of een kopje koffie. Het project biedt de vrijwilligers ook training en begeleiding. “Alle vrijwilligers doorlopen eerst een basiscursus zingeving, levensvragen en gespreksvoering, zodat ze goed beslagen ten ijs komen. Daarnaast hebben we regelmatig bijeenkomsten. Daarop delen de vrijwilligers onder begeleiding wat hun ervaringen zijn en wat ze bijvoorbeeld mooi of moeilijk vinden. Zo krijgen ze ook zicht op hoe de andere vrijwilligers sommige dingen aanpakken en leren ze van elkaar.”

Interesse?
Wie interesse heeft vrijwilliger bij Motto Noord te worden, kan contact opnemen met projectleider Hildegard Faber via het mailadres h.faber@laurens.nl of telefoonnummer 06 11713414. Ook wie zelf behoefte heeft aan gesprekken en gezelschap, kan contact met Hildegard opnemen.