Kijken wat je voor een ander kunt doen

foto Jaco Berveling

In Rotterdam-Noord zijn tientallen wijkagenten actief. Maar wat doet zo’n agent de hele dag? Henriëtte van Wengerden, verantwoordelijk voor Blijdorp, legt uit wat haar werk inhoudt en vertelt wat er speelt.

Henriëtte van Wengerden (61) is als wijkagent voor veel mensen een bekend gezicht in Blijdorp-Zuid. Iedere wijkagent krijgt in Rotterdam ongeveer 5000 bewoners onder zijn hoede. Henriëtte gaat over een deel van Blijdorp: “Blijdorp-Zuid loopt vanaf de Schieweg, Walenburgerweg, Bentincklaan, Van Aerssenlaan en dan via de Stadhoudersweg weer naar de Schieweg.” Ze is ooit begonnen op een politiebureautje aan de Walenburgerweg. “Dat was makkelijk, als ik de deur opendeed liep ik zo mijn wijk in. Maar er kwam een nieuwe visie op de nationale politie. Ze wilden grotere ‘robuuste basisteams’ creëren. Ook de recherche zit nu bij het basisteam. Kortom, alle expertise in één bureau.” 

Door de reorganisatie zijn veel politiebureaus gesloten. Henriëtte hoort nu bij het Basisteam Maas & Rotte dat gevestigd is aan de Boezembocht. Niet bepaald een vestiging die voor Blijdorp om de hoek ligt, maar daar is iets op gevonden. Henriëtte: “We zijn gestart met de wijkbus. Het is een rijdend kantoortje dat ik op verschillende plekken kan neerzetten, zoals op het Bentinckplein of bij de metro. Zo zijn we makkelijker aanspreekbaar. De plek waar ik ga staan deel ik op sociale media. Daarnaast worden er door de gemeente ook steeds meer wijkhubs geopend waar we spreekuur kunnen houden.”

Contact met partijen“Door de week draai ik dagdiensten zodat ik goed met verschillende partijen in de wijk in contact kan blijven. In de weekenden werk ik, om en om, in de avonddienst.” Henriëtte spreekt huisartsen, kerkbesturen, ondernemers en schoolbesturen. Van Wengerden: “Ik heb vijf middelbare scholen in mijn wijk met veel leerlingen en sta in contact met ondernemers. Verder zitten er kerken en synagogen in mijn wijk, daar is altijd een vaste surveillance-ronde omheen.” En dan is er nog het contact met burgers. “Er komen allerlei serviceberichten bij mij binnen. Dat kan van alles zijn, zoals herrie of andere overlast of mensen die aangifte willen doen. Ook kan de meldkamer me naar incidenten sturen en helpen we bij spoedtransporten van ambulances door kruispunten af te sluiten.” 

Veel elektrische fietsen gestolen
Het Wijkprofiel van de gemeente laat zien dat Blijdorp relatief goed scoort op veiligheid (criminaliteit en overlast). Het profiel is gebaseerd op een tweejaarlijkse enquête onder Rotterdammers. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er in Blijdorp nooit iets gebeurt. Van Wengerden: “Er is hier best wel welvaart in vergelijking tot andere wijken. Er staan wat duurdere auto’s voor de deur en mooiere fietsen. Dat weten criminelen ook. Op dit moment worden er veel elektrische fietsen gestolen. We kijken wat we daaraan kunnen doen, bijvoorbeeld door het plaatsen van lokfietsen. Ook zijn er een tijdlang veel auto-onderdelen gestolen. Waarschijnlijk criminelen die werken op bestelling. Verder zijn er de laatste jaren meer dak- en thuislozen in de wijk. Het zijn vooral mensen uit het Oostblok die hun baan en huisvesting zijn kwijtgeraakt. We spreken ze aan en kijken hoe we voor opvang kunnen zorgen.”

Sinds 2008 in de wijk
Van Wengerden is sinds 2008 in Blijdorp actief als wijkagent. Wijkagenten veranderen meestal na een jaar of vijf van wijk. Van Wengerden voelt die behoefte niet. “Dat ik sinds 2008 deze wijk heb vinden mijn collega’s bijzonder. Ze vragen me waarom ik niet wil wisselen. Maar ik heb het hier naar mijn zin. De wijk is divers. Je vindt hier jonge starters, maar ook ouderen die er soms al veertig tot vijftig jaar wonen. Betrokken bewoners denken graag over dingen mee, zoals indertijd bij de herinrichting van de Schepenstraat.”
Wil Henriëtte nog iets kwijt aan onze lezers? “Het beste wat ik kan zeggen: let een beetje op je naaste. Zorg dat je weet wie er naast je woont en kijk wat je voor een ander kunt doen.”

Contact met de politie
Bij spoedgevallen bel je 112. Voor dingen die kunnen wachten is er het telefoonnummer 0900-8844. Verder is de wijkagent te benaderen via www.politie.nl/mijn-buurt. Op de website kun je via een contactformulier een bericht naar de politie sturen. Henriëtte is ook te volgen op Instagram: @wijkagent.blijdorp.