Het bijenlint aan de Gordelweg

Foto: Arnoud Verhey

De gemeente heeft de ambitie om binnen nu en 4 jaar zo’n 40 hectare aan bijenlandschap te ontwikkelen. Dit gebeurt vooral door bestaand gras om te vormen tot bloemrijke weides, bermen en waterkanten. 

Het bijenlint aan de Gordelweg, dat van het Soetendaalseplein tot voorbij de Schieweg loopt is een bijna twee kilometer lange groenstrook, die vol staat met bloemen waar bijen en andere insecten op afkomen. De gemeente beheert dit groen op een natuurvriendelijke manier door hier gefaseerd te maaien. Tijdens de verschillende maairondes in het jaar zijn er steeds andere stukken van het bijenlint aan de beurt. Hierdoor krijgt het gras niet de overhand en kunnen bloemrijke soorten weer opkomen. Na het maaien blijft het maaisel liggen. Zo krijgen zaden de kans zich te verspreiden. Met als resultaat: nog meer bloemen.