De O.L. Vrouw van de Rozenkrans en H. Albertuskerk, kortweg: Blijdorpkerk

De Blijdorpkerk gezien vanuit het Vroesenpark. Foto: website Blijdorpkerk

De Blijdorpkerk is een markant visitekaartje aan de rand van onze wijk. Vanaf het Kleinpolderplein is de kerk het eerste opvallende gebouw dat je ziet. De kerk is tegelijk met onze wijk gebouwd als Albertus de Grote Kerk en is beschermd stadsgezicht. Hij werd in 1940 officieel in gebruik genomen.

Na de sloop van de kerk op de Provenierssingel in 1975 werden beide kerken samengevoegd tot de O.L.V. van de Rozenkrans & Albertus de Grote-parochie en wordt vanwege die lange naam, ook vaak ‘Blijdorpkerk’ genoemd.

Vanaf 2014 vormen de O.L. Vrouw van de Rozenkrans en H. Albertuskerk samen met de parochie Franciscus & Clara en de Citykerk Het Steiger een nieuwe parochie onder de naam de Heilige Johannes. Ook eerder was er binnen deze vier gemeenschappen al zoveel clustervorming dat de kerk een stamboom van de parochie gemaakt heeft. Vier gemeenschappen, ieder met een eigen kleur en achtergrond, maar puttend uit dezelfde bron. 

En hoewel het wijwater voorlopig is weggehaald en de kerkgangers elkaar tijdens de vredeswens momenteel niet de hand mogen schudden, is het een hechte gemeenschap. Aan de vieringen op zaterdagmiddag neemt een vaste groep, vaak al tientallen jaren deel. Ze kennen elkaar van haver tot gort en helpen elkaar als dat nodig is. Ook kennen ze alle priesters en paters die hier langere of kortere tijd werkzaam waren. 

Het kerkgebouw wordt ook gebruikt door de Portugese parochie Nossa Senhora da Paz (Onze Lieve Vrouw van de Vrede), de informatie hierover is helaas alleen in het Portugees en te vinden via facebook. 

Voor meer informatie over de Johannes parochie https://www.johannesparochie.nl/