Buitenmuseum Blijdorp

Uitleg bij de start van de wandeling in het Vroesenpark. Foto: Sonja van Dolron

In het voorjaar van 2021 moet het er staan: het Buitenmuseum Blijdorp, een wandelroute door de wijk langs 15 panelen die de geschiedenis van Blijdorp vertellen. In een aantal korte verslagen houden we jullie de komende tijd op de hoogte van de ontwikkelingen.

Eerste wandeling
De initiatiefnemers zijn al een jaar bezig met de voorbereidingen. Informatie zoeken, teksten schrijven, beeldmateriaal opsporen en een route uitstippelen. Afgelopen zomer is een keuze gemaakt in de onderwerpen die belicht gaan worden en een mooie route door de wijk bepaald. Op 21 september j.l. maakten we de eerste wandeling langs de tot nu toe op papier geplande route om te kijken of deze interessant genoeg is. Maar vooral ook of de plaatsen waar de panelen gepland staan door de gemeente goedgekeurd kunnen worden. Om hierover een beslissing te kunnen maken liepen Rokus van Dijk, landschapsontwerper bij de dienst Stadsbeheer, en Jerry Vreden, wijkregisseur van Blijdorp, met ons mee. Sanne Lansdaal, wijknetwerker van Blijdorp, sloot uit interesse voor het project aan. Het werd een erg aangename wandeling tijdens welke veel wetenswaardigheden over de wijk werden uitgewisseld. 

Hoofdwegen, looplijnen en ondergrondse bekabeling
De wandeling begon in het Vroesenpark waar straks ook de start van de route zal zijn. Bij Diergaarde Blijdorp, paneel 2, was het al meteen zoeken naar een geschikte plek. Direct naast de oude ingang was geen optie en op het pleintje aan de overkant zijn veel wandel- en fietsbewegingen, de trambaan en –halte. En er staan hier al verschillende objecten. Uiteindelijk vonden we een geschikte plek bij een boom tussen twee banken met mooi zicht op de ingang van de dierentuin. Voor een aantal andere locaties waren er de restricties van hoofdlijnen van het verkeer, doorgangsroutes, monumenten, welstand of dat het paneel gewoon te veel in de weg zou staan. Rokus leerde ons alles over de gemeentelijke richtlijnen. De meeste plekken lijken vooralsnog goed te zijn en waar dat niet het geval was zijn mooie alternatieven bedacht. Nu is het afwachten of de deze plekken ook daadwerkelijk door de gemeente goedgekeurd gaan worden. 

Het Buitenmuseum is een bewonersinitiatief en wordt financieel ondersteunt door de wijkraad. 

Namens Buitenmuseum Blijdorp
Ab Bol, Rob Noordhoek, Indra Prins, Jan Sinke, Tjeerd van de Velde, Helen van Vliet en Agnes Wijers