Naar een veilige Rodenrijsestraat en -laan, maar hoe?

foto Frank Zwinkels

Minder overlast van verkeer op de Rodenrijsestraat en Rodenrijselaan. Lagere intensiteit, lagere snelheid. In samenspraak met de wijkraad riep de gemeente een werkgroep in het leven zodat burgers ideeën voor een veiligere straat konden geven. 

Een veilige wijk met en door burgers, het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. En dat bleek ook wel tijdens een drukbezochte bewonersavond op 22 februari jl. in de Bergsingelkerk, waar de gemeente haar plannen presenteert.

Het plan dat op deze donderdagavond toegelicht wordt richt zich uitsluitend op de Rodenrijselaan en de Rodenrijsestraat. De gemeente heeft voor juist deze twee straten gekozen na een inventarisatie van wat de onveiligste straten van Rotterdam zijn. De Bergselaan, die ook de twijfelachtige eer heeft in dit rijtje te staan, wordt in een later stadium aangepakt.  

Een plan in twee fasen
Het vanavond gepresenteerde plan voor de Rodenrijselaan en -straat bestaat in de eerste fase uit een pilot waarin een aantal drempels en een zogenaamde slow space aangelegd worden, waarin door middel van onder andere een tekening van fictieve klinkers op het asfalt bestuurders gestimuleerd wordt langzamer te rijden. Na deze pilot wordt geëvalueerd in hoeverre dit het beoogde effect heeft. In een volgende fase wordt het kruispunt van de Rodenrijselaan/-straat en Bergselaan zodanig ingericht dat het niet meer mogelijk is van zuid naar noord door te steken, maar nog wel van noord naar zuid. De vakterm hiervoor is halve knip. Op z’n vroegst in 2026 staat een volledige herinrichting van de Rodenrijsestraat gepland en is er ruimte voor volledige herinrichting, bijvoorbeeld door het creëren van een fietsstraat.

Betrokkenheid
De gemeente communiceert in de vooraf huis-aan-huis verspreide flyers dat het plan opgesteld is op basis van ideeën die eerder zijn uitgewisseld met bewoners. Tijdens de bewonersavond blijkt dat bewoners wel een en ander op het proces tot dusverre aan te merken hebben. Want hoe is die werkgroep samengesteld, en hoe kon je hier als bewoner in deelnemen? En wat is er vanavond eigenlijk nog te veranderen aan de plannen zoals ze gepresenteerd worden? 

De opzet waar de gemeente vanavond voor heeft gekozen is dat er een plenaire presentatie van het plan is, waarna aanwezigen in groepjes rond kaarten van het plan in gesprek kunnen met verschillende specialisten van de gemeente. Op deze manier hoopt de gemeente het gesprek te kunnen voeren met de bewoners. maar dat blijkt nog iets anders te zijn dan het daadwerkelijk mee mogen beslissen, waar sommige bewoners overduidelijk op hopen dan wel rekenen.   

Pijnpunten
Met name de geplande verkeersdrempels blijken voor velen een pijnpunt. Eerder, tijdens een ronde door de wijk met burgemeester Aboutaleb enkele jaren terug, hebben bewoners duidelijk aangegeven dat zij niet zitten te wachten op drempels. Men is bang voor schade door trillingen aan de vaak oude panden die aan de straat en laan staan. Dat de gemeente de aanleg van drempels in de pilot daarom vanavond brengt als voldongen feit schiet veel bewoners in het verkeerde keelgat. Bovendien: wat is straks het effect op het verkeer op de Bergselaan, als men niet meer door kan steken van zuid naar noord? Leidt dat tot automobilisten die daarom afslaan naar de Bergselaan, en daar op hoge snelheid een U-bocht maken om alsnog hun weg te vervolgen op de Rodenrijselaan? Het gaat allemaal gemonitord worden, aldus de gemeente, maar zelfs bij het nut van monitoring worden vanavond door bewoners vraagtekens geplaatst.

Binnenkort vervolg
Er is deze avond dus veel kritiek te horen, zowel op het inhoudelijke plan, als op het proces dat de gemeente gekozen heeft in het betrekken en informeren van burgers. Toch valt er ook, weliswaar op iets zachter volume, begrip te bespeuren voor de manier waarop de gemeente dit op een goede en afgewogen manier probeert te doen: er is een tiental ambtenaren aanwezig dat tijdens de avond uitgebreid met burgers in gesprek gaat over de plannen en de wijkraad is in een vroeg stadium betrokken. Maar belangrijker nog, en misschien zelfs wel verrassend: de avond eindigt met de belofte vanuit de gemeente dat er binnenkort, vermoedelijk in mei, weer een dergelijke avond georganiseerd wordt waarin gemeente en burgers opnieuw met elkaar in gesprek gaan over dit plan.