Meer biodiversiteit in Groene T 

foto Joop Bastinck

Voor wie het nog niet kent: de Groene T is het park aan de Tak van Poortvlietstraat en De Savornin Lohmanlaan. Dit is het enige stuk groen in de versteende wijk Bergpolder. 

Bewoners rondom de Groene T hadden bij de gemeente de wens kenbaar gemaakt voor meer biodiversiteit in het park. Afgelopen februari en maart was het zover: de Groene T heeft toen een stevige groene opknapbeurt gekregen.

Veel van de bestaande planten en struiken waren van slechte kwaliteit en zijn verwijderd. Om de biodiversiteit te vergroten is er daarvoor in de plaats nu een grote variatie aan planten, struiken en een aantal bomen aangeplant. Daaraan voorafgaand is er nieuwe grond aangebracht. 

In de heestervakken in de Tak van Poortvlietstraat en Insulindestraat zijn 

wel zestien verschillende soorten struiken geplant, zoals de vlinderstruik, de cornus mas en de ribes. In de Savornin Lohmanlaan is een plantenvak aangelegd met diverse vaste planten zoals de Rudbeckia, aster, guldenroede en Echnacea.

Ook zijn er verspreid over de Groene T enkele nieuwe bomen geplant, zoals de Meelbes en de Katsuraboom.

Onder de hoge ‘donkere’ bomen wordt in het voorjaar een rijk bloemenmengsel en gras gezaaid, dat aantrekkelijk is voor bijen. 

Het zal nog wel even duren tot de nieuwe aanplant tot wasdom komt. Maar dan zal de Groene T een bloemrijker park worden met een veel grotere biodiversiteit. Deze verbetering is mede tot stand is gekomen dankzij de inbreng van bewoners rondom het park en de stichting Groene T. 

Voor meer info: degroenet.nl