Groen, Groener Groenst

Rotterdam wordt steeds groener en dat danken we niet alleen aan de gemeente. Groen-initiatieven en betrokken bewoners maken samen de stad aantrekkelijk.

Aan de Bentincklaan (Blijdorp) kwam een lang gekoesterde wens van een aantal bewoners uit. Ze hebben een stuk gemeentegrond in eigen beheer gekregen. Onlangs gingen hier honderden jonge planten de grond in. 

‘Snoeilelijk’, noemt Bentincklaan-bewoonster Maryke Rijsdijk het struikgewas dat voorheen in de groenvakken voor haar deur stond. ‘Die struiken doen niets voor de omgeving’, vind ik. ‘Het heeft geen kleur en er komen geen insecten op af.’ Dat moet anders, vond ook een aantal buren van Maryke. Al jaren terug kreeg de gemeente de vraag: mogen wij niet zelf de groenvakken voor onze deur beplanten en verzorgen?

Die wens is nu uitgekomen. De VvE van Bentincklaan 27 tot en met 37 heeft zo’n 200 vierkante meter aan gemeentegrond onder haar hoede gekregen. De struiken zijn hier meteen verdwenen en vervangen door juist heel veel verschillende soorten planten. Ze lieten zich voor het ontwerp adviseren door tuinontwerper Anouk de Bruijn. De variatie aan nieuwe planten moet voor kleur zorgen én meer insecten lokken.

Afgelopen dinsdag werden er 25 m2 tegels in de St. Agathastraat (Liskwartier) vervangen door groen. Verantwoordelijk voor deze nieuwe oase is GroenNoord die samen met betrokken bewoners de spade  in de grond stak. Ook voor de Wijkhub komt een geveltuin, er komt een ton van Waterleider en bewoners, netwerkers en wijkraadsleden scheppen lekker mee. Karin Padmos : ‘Ik ben als betrokken wijkraadslid constant bezig met het behoud en verkrijgen van meer groen in de wijk. Denk daarbij aan natuurvriendelijke singel oevers voor onze watervogels en meer wilde bloemen-veldjes, -bermen en -plantsoenen voor de bijen en vlinders. Zo worden onze wijken duurzaam en klimaatvriendelijk en verbetert de luchtkwaliteit. Daarnaast zet ik me in voor alle vormen van bewonersparticipatie. Schoon, heel en veilig staan ook op mijn lijstje, zo komt alles met deze projecten mooi bij elkaar.’

Op de Benticklaan gingen de planten de eerste zaterdag van juni de grond in. De Bentincklaan kreeg er hierdoor in 1 klap bijna 1.000 nieuwe planten bij. Dat aanplanten was dus ook een flinke klus. Maryke: ‘En eigenlijk begint het voor ons nu pas. Nu moeten we het met elkaar mooi gaan houden.’  Toch hebben de Bentincklaan-bewoners daar ook alle vertrouwen in. Zo is er nu volop contact over het ‘waterplan’. Want: het jonge groen moet, zeker nu, voldoende water krijgen om te kunnen wortelen. 

‘Ja’, beaamt Karin, ‘dan begint het pas. Bewoners die zich hiervoor willen inzetten moeten zich realiseren dat het plan niet klaar is met de eerste aanplant. Maar het leuke is dat ik eigenlijk alleen maar heel veel betrokkenheid tegenkom.’ 

Dit blijkt ook te kloppen voor de buurttuin aan de Bentincklaan. Er komen sowieso nog regentonnen op de stoep, om het bewateren makkelijker te maken. Daarnaast willen de bewoners ook graag een picknickbank in de buurttuin plaatsen, om er een echte ontmoetingsplek van te maken.
‘En wie weet’, zegt Maryke, kijkend naar de groenvakken verderop in de straat, ‘inspireren we de buren verderop om de vakken daar ook in eigen beheer te nemen, dat zou wel heel mooi zijn.’

Karin Padmos: ‘Als bewoners hulp nodig hebben bij tegelswippen of hulp kunnen gebruiken bij het schrijven van een bewonersinitiatief. Wij helpen graag! Zij kunnen ons altijd mailen op groennoord@gmail.com.’