Geveltuinendag 26 september

Gratis bollen, planten en zaden
Stadskwekerij de Kas deelt gratis bollen, planten en zaden uit aan iedereen die een geveltuin, boomspiegel of ander stuk groen in de straat beheert. Kom gezellig langs om deze gift in ontvangst te nemen!
Let op: voortuinen komen NIET voor deze actie in aanmerking.

Hulp bij aanleg van een geveltuin of boomtuintje
Heb je nog geen geveltuin maar zou je die wel graag willen?
Vandaag helpen de mensen van de Kas je daarbij. Denk aan het sjouwen van tegels, verwijderen van zand, aanbrengen van aarde etc.

Wie het eerst komt, die het eerst maalt.
Stuur een mailbericht naar info@stadskwekerijdekas.nl als je hulp wilt.

Gratis verwijderen van bomen
Soms komen er spontaan boompjes in je geveltuintje. Maar zie hem er maar weer eens uit te krijgen. Ook hierbij kan de expertise van Eva en Marja van pas komen.

Bomen dichtbij de gevel kunnen problemen veroorzaken. De wortels kunnen onder meer leidingen beschadigen en de fundering aantasten.
Vandaar dat bomen in geveltuinen niet zijn toegestaan.

Stuur een mailbericht naar info@stadskwekerijdekas.nl als je hun hulp wel kunt gebruiken bij dat lastige boompje.

Veeg je straatje schoon en ontvang een gieter
Neem jij als bewoner het initiatief om samen met de buren je straatje schoon te maken, dan kom je in aanmerking voor een gratis gieter.
Maak een foto van je actie waarop jij, je buren én het resultaat te zien zijn en kom daarmee naar De Kas!

 

Bewonersinitiatief
We kunnen deze activiteit organiseren dankzij een financiële bijdrage van de wijkraad Blijdorp.
Heb je ook een goed idee voor de wijk? Dien dan ook een bewonersinitiatief in. Samen maken we de wijk mooier en gezelliger.