Adverteren

Blijdorpnieuws adverteren
Uitgangspunt: CPN-prijs voor huis aan huis bladen in Zuid-Holland (33,80 p/1000/ hele
pagina, met een factor 0,69 voor halve pagina, met een factor 0,37 voor kwart pagina
en met een factor 0,30 voor een achtste pagina).

Blijdorpnieuws druk
Oplage 6000 stuks
Verschijnt 4 keer per jaar.
Huis aan huis bezorgd in Blijdorp en Blijdorpse polder.

Hele pagina€ 202,80
Halve pagina (x 0,69)€ 139,93
Kwart pagina (x 0,37)€ 75,03
Achtste pagina (x 0,30)€ 60,84

Blijdorpnieuws digitale nieuwsbrief
Oplage 500 abonnees (groeiend)
Verschijnt 12 keer per jaar/ per uitgave:

1 banner, 1 x nieuwsbrief€ 35,-
12 banners€ 385,-
Twee tekstregels€ 15,-
Per extra tekstregel€ 5,-

Blijdorpnieuws website, per maand

Homepage€ 50,-
Banner A€ 40,-
Banner B€ 25,-

Contact:
Blijdorpnieuws Redactie
Agnes Wijers (06-48875973)
redactie@blijdorpnieuws.nl